BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER I 1 I °-~ 1 "1 BEHOORENDE TOT HET van 15 Mei 1886, No. 20. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemhoogte Iloogte van het Buiteuwater Sluisgang. Stoomtuigen. Water- inlating 1 5 a 3 1 s s o. 2 z. +- 14 zw. v. WATERHOOGTENATUURL1JKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. 0.33 j 0.55 a a STOOU-VVATEKMOLEN ORANJE-SLUIZEN. a a METEOROLOGISCJHE WAARNEM1NGEN in DEN HAARLEMMERMEERr-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijndeu. Hoofddorp. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAAREEMMERMEER-POLDER. in de Ringraart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. i Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 15 Mei 1886, s inorg. te 8 uren4.99 A. P. METEOROLOGISCHE W A ARNEM IN GEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 08 J I WATERSTAND Amsterdam op den Middag. 4- A.P. in Cent. voorm. 8 uur A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. cd" ■S H A "S S 3 S RIJNLAND. P r-I Z KAN te Half weg. AAL te Spaarn- dam. IJ aau het Huis Zeeburg. IJSE_ te Gouda. NOORDZEE te Katwijk, Half weg. Spaaru- dam. Gouda. Katwijk. UlTMALING. in Uren. Gouda. in uren. -S a a a L4 u cs •c pi a a Halfweg. 1 Spaarn- dam. GS Oude- Wetering. a a> g g hoogste laagste hoogste laagste hoogste vloed laagste ebbe 6. to 03 a ftsTS A J* J 0 m -3 (S- I te TS 03 03 N n3 1 Eh P O CD _S "S a) k3 voorm. 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. uam. a. a. b. a. i. u. "«3 O so PS CO o o 6 64 64 44 63 63 65 40 -5- 42 -5- 41 4- 2 1 4- 40 -j- 83 4- 72 4- 77 74 - 15 47 47 47 7 64 64 42 64 63 59 43 H- 43 -4- 40 4- 1 4- 42 -f 82 4- 72 4- 80j-f 75 4- 103 4-104 G I1 224 22 48 48 48 Z. 8 64 64 44 64 61 66 38 -4- 45 -4- 42 4- 43 100 4- 68 4- 91 4- 84 4- 98 4- 85 24 24 49 49 49 9 65 66 40 60 61 64 41 -4- 42 -4- 40 4- 27 86 4- 70 4- 8414- 63 4- 96 4- 95 24 24 49 49 49 10 65 64 62 59 60 62 41 -4- 43 -4- 38 16 4- 32 80 4- 79 78i+ 64 4- 100 4- 87 I8 34 96 194 194 50 50 50 NO. 11 66 66 64 60 61 60 38 -r- 44 -4- 41 20 4- 34 J- 96 4- 74 4- 85 4- 56 4- 90 4- 82 2 l2 4 74 8 22 52 52 52 ONO. 12 65 65 70 62 63 61 35 -4- 45 4- 42 15 4- 30 86 4- 70 4- 84 j-f- 41 4- 89 16 24 50 50 50 ONO. 13 67 66 74 62 63 59 32 -4- 43 -4- 40 -1- 11 4- 89 106 4- 85 4- 85 j 4~ 64 4- 106 4- 57 31 64 204 51 51 51 O. BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. 6 7 S 9 10 11 12 13 BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. 0.78 0.77 0.86 0.83 0.76 0.80 0.80 -r 0.82 water. -5- 1.05 -t- 0.98 1.03 -s- 1.02 -i- 0.98 -f- 0.92 -+- 1.12 Namiddag. hoogste water. 0.77 0.76 j -j- 0.82 0.61 j 0.61 0.55 j water. 1.07 4- 1.02 -s- 0.90 -+- L.03 -t- 0.95 -p- 0.90 -i- 1.02 -f- 0.77 BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal. Urea Sluisgang. Op den Middag. -5- 0.39 -f- 0.40 0.42 -J- 0.42 -t- 0.41 -5- 0.43 -H 0.42 -H 0.40 .3 a a co a <0 a .a E. g. id. id. id. id. id. id. id. E.g. ,E. g, id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Kanaal- brug in den Straatweg te VelsEh, Op den Middag. -4- 0.41 -4- 0.40 0.42 0.36 0.40 -4- 0.40 -r- 0.38 -4- 0.38 ORANJE-SLUIZEN. Kanaai.. Op den Middag. -4- 0.49 -i- 0.50 -5- 0.50 -4- 0.51 -i- 0.51 0.54 0.52 0.51 Uren Sluisgang. tan o 3 E. g. id. id. id. id. id. id. id. jz; E. g. id. id. id. id. id. id. id. Uren. o IS Z •- Getal Pompen. ZUIDERZEE of Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. water. 0.03 -4- 0.03 -+- 0.05 -t- 0.17 AP. -f 0.07 -j- 0.05 -f 0.11 Namiddag. hoogste water. laagste water. -4- 0.46 -4- 0.45 -4 0.46 -4- 0.28 -4- 0.33 -5- 0.14 -4- 0.27 -4- 0.25 -4- 0.01 AP. -j- 0.03 0.16 -4- 0.15 -4- 0.19 -4- 0.18 -4- 0.22 -4- 0.34 0.45 -4- 0.36 -4- 0.20 -T- 0.21 0.37 0.31 0.89 SCHERMER- BOEZEM PlJKMERENDE. morgens 8 ure. -J- 0.54 -4- 0.55 -4- 0.55 -4- 0.56 -i- 0.58 -4 0.56 4- 0.57 -4- 0.56 Aanmerkingen. E. g. beteekent dat de ebdeuren gesloten zijnwaardoor, ook bij lageren buiteu-waterstand, de lo sing verhinderd is. Regen. Verdamping. vra.8 u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u 6 0.- 4.7 0.- 7 0.- 0.- 0.3 4.8 0.- 0.- 8 0.- 0.- 0.1 4.4 0.- 0.- 9 0.- 0.3 0.2 2.6 0.- 0.- 10 0.- 0.- 0.4 4.4 0.- 0.- 11 0.- 1.5 0.4 2.1 0.- 0.- 12 4.9 0.- 0.- 0.4 4.1 0.- 13 8.1 0.- 5.- 14.8 24.8 9.1 Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. vm.Su. 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 1 0 av. 8 a. 3.7 3.9 3.1 3.2 8.- 1.8 2.2 vin.8 u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 5.2 8.2 av. 1 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 22.3 13.4 im.8 u. 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 Reg en av. 8 u. vm.Su. av. 8 u 4.9 4.5 4.3 2.3 4.8 4.3 3.2 30.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- j 0- I 0.- 0.- 0.- 0.7 0.- 6.5 11.- VeRDAMPING. 0.4 BAROMETER. vm.Su. av. s u. vm.Su. nm.2u. av. 8 n. 5.2 5.- 0.- 4.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5 3.2 4.4 2.5 1.4 28. 769.3 765.- 764.1 760.3 758.9 758.- 743.1 768.1 764.3 763.6 758.7 759.1 756.1 741.2 770.6 766.-; 763.4 762.6 758. r: 759.-; 758.5 THERMOM. Fare. vm.8u 57'.2 62°.3 52°.3 50°. 5 50 3.- 45°.3 52°3 nm.2u. 69 8 71°.2 5 V A 57'.- 55° .4 50 J. 4 61°.2 av. 8 u. 54°.- 57° .2 57°. 2 49'.1 51^.4 44\8 48°.7 HYGROMETER. vm.8n, 0.65 0.86 0.78 0.78 0.66 0.70 0.86 nm.2u. 0.55 0.55 0.64 0.55 0.61 0.68 0.87 av. 8 u. 0.62 0.65 0.65 0.75 0.66 0.68 0.70 DAUWPUNT. Fahb. vm.Su. nm.2u jl 45.- li 57.5 fj 45- jj 43.5 38.5 35.5 47.5 52.5 53.- 42.5 40.- 41.- 39.5 57.- av. 8 u. 41.- 44.5 44.5 41.- 39.5 84.- w a 3 o zg WATERHOOGTE A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. Mei. i. i ijnden LEt.GH- WAi'»I. CRU- quius. LIJN- DEN. AAI.S- MEER LEEGH- WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. HOOFD DORP. AALS- MEER. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. 6 0.71 0.72 0.72 0.69 5.17 5.21 5.21 5.22 5.19 12 7 0.71 0.72 0.72 0.71 5.11 5.17 5.17 5.18 5.15 24 8 0.70 0.72 0.70 0.70 5.09 5.14 5.13 5.14 5.12 24 9 0.69 0.73 0.73 0.71 5.05 5.11 5.12 5.12 5.10 24 10 0.68 0.72 0.74 0.73 5.02 5.08 5.11 5.09 5.07 24 11 0.70 0.73 0.74 0.70 4.98 5.05 5.08 5.07 5.06 24 12 0.70 0.74 0.74 0.68 4.97 5.03 5.04 5.03 5.02 191* 13 0.69 0.71 0.63 0.65 5.00 5.00 4.94 5.01 4.98 (J - - - - - - Te ramen 1611* - - water ingelaten. Regenval in m.M. per M2. Verdamping in m.M. per M2. Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. vm. 8uur av. I uur I 0.5 - 1.4 4.1 - 5.8 vm. 8 uur 0.8 0.61 0.7 0.9 0.7 0.6 av. 8 uur 3.5 34 3.2 3.0 3.4 3.0 2.4 vm. 3 uur av. 8 uur 2.8 0.6. 2.7 0.6; 2.4 0.5, 0.6 2.3 2.6 0.7 2.4 0.6, 2.0 0.6, vm. 8 uur 8 uur 4.0 1-0j 4.0 1.01 4.1 0.9, 3.6 1.0 4.2 1.0 4.2 094.0 091 03 p s 3 Ph Ph T3 is£* e p cd 3 a 3 Si2 3 3 5u< CD I 1.671 7.15 1.60 6.60 2.00i 8.70 4.50: 15.90 5.33 18.40 6.00 24.60 5.17 20.80 Tot. 9.9 1.9 11.8 5.1 21.9 27.0 4.217.2 6.7:28.1 21.4 34.8 26.17-102.15 MS? H H ^IZi uMercuur-Stoomdrukkerij'Rokin 60, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5