BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER 1' V-: l§ j 1 °'5| BEHOORENDE TOT HET van 22 Mei 1886, No. 21. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). Boezemlioogte g- •a g "5 a Jj Hoogte vau het Buitenwater 7 Sluisgang. ii 18 73 Stoomtuigen. Water- inlatiiijr a Jj 3 5 w zzw. wzw. wzw. zw. zw. o. o. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. STOOfl-WJ ORANJE- a -* a Aanmerkingen. METEOROLOG1SCHE WAARNEM1NGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijudeu. Iloofddorit. o.- s.i 4.7 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -4- A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. s in de Ringvaart. iii deii Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijudeu. s 1 Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 22 Mei 1886, ;s morg. te 8 uren 5.13 .p METEOROLOG1SCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 5 I 1^ S. 2 I§ 32 i/Mercuur-Stoomdrukkery", Rokin 60, Amsterdam. 13 14 15 16 17 18 19 20 voorm. 8 uur -9- A. P. in Centim. RIJNLAND. DELF- LAND. je a a 0 as to Cu 0. CO Gouda. Katwijk. Oude- Wetering. co 5 3 -§ Leidschen dam. 67 66 74 62 63 59 32 60 58 60 60 HI 67 23 58 57 47 60 59 65 27 54 55 43 60 56 62 21 50 49 58 60 53 66 20 50 48 60 58 54 59 23 55 54 51 57 54 57 29 55 54 50 55 55 53 31 met betrekking tot A. P. io Centimeters. KANAAL te Half- weg. te Spaarn- dam. voorm. 8 uur. 4- 43 4- 48 -i- 46 4- 47 -i- 40 4- 46 4- 45 46 t- 45 4- 45 42 39 -4- 40 !- 37 IJ aan het Huis Zeeburg. hoogste laagste vloed. ebbe. 4- 11 -5- 89 1- 11 -4- 50 4- 59 28 -5- 66 10 -H 53 8 4- 37 7 4- 39 3 4- 40 IJSE_ te Gouda. hoogste vloed. -j- 106 115 -f 134 -f- 140 127 4- 100 4- 97 4- 100 laagste ebbe. 85 63 45 23 33 73 69 62 NOORDZEE te Katwijk. hoogste vloed 4- 8514- 64 4- 1041 4- 88 4- 117 4- 124 4- 83 4-108,4- 108 4- 90 4- 79 4- 84 '4- 86 4- 91|4- 87 laagste ebbe voorm. nam. -+• 106,4- 4- 84 |4- 4- 6l| 4- 66 57 58 31 80 80 90 84 I Ureu. b. Gem. verval in Cent. Half- weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. li 1 3i 22 -,!1 2 I 2 3 65 12 93 89 UlTM ALING. in Uren. bL 9) 3 CO "so Gouda. in uren. 35 T5 o 53 6* 22 20£ 6 24 WATERSTAND Amsterdam op den Middag. 4- A.P. in Cent. 51 52 49 48 48 45 45 42 51 52 49 48 48 45 45 42 c3 1 K 0 51 52 49 48 48 45 45 42 BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft niet gewerkt. 51 il 'C 0 o a E- t a p p o a 6* 0. 13 14 15 16 17 18 19 20 H 13 14 15 16 17 18 19 20 BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN Voormiddag. hoogste water. laagste water. 4- 0.82 4- 0.95 4- 0.76 4- 1.27 4- 0.75 4- 0.68 4- 0.95 -r 0.98 1.12 0.85 0.76 0.80 0.99 1.23 1.00 Namiddag. hoogste water. 4- 0.55 4- 1.05 4- 1.00 4- 1.07 4- 0.73 4- 0.90 -f 0.85 laagste water. -f- 0.77 4- 0.65 4- 0.40 4- 0.80 -i- 0.90 -f- 1.03 4- 0.92 -i- 0.95 BINNEN DE NOORDZEE-SLU1ZEN. Kanaal- BRUG io den ORANJE-SLUIZEN. Kanaal. Uren Sluisgang. Straatweg te Velsen. Kanaal. Uren Sluisgang. Uren. Op den Middag. voor 6 u.mg. van 6 u. mrg. tot 6 u. av. 0 0 a 0 Op den Middag. Op den Middag. I V oor- 1 middag to as L rO jz; 7B, Voor middag Na middag 4- 0.40 E. g. E.g. E. g. 4- 0.38 4- 0.51 E. g. E. g. 0 0 4- 0.48 id. id. id. 4- 0.50 4- 0.52 id. id. 0 0 4- 0.49 id. id. id. 4- 0.46 4- 0.49 id. id. 0 0 4- 0.47 id. id. id. 4- 0.38 4- 0.48 id. 3 0 0 4- 0.43 id. id. id. 4- 0.48 4- 0.48 id. 2i 0 0 4- 0.37 id. id. id. 4- 0.34 4- 0.46 id. E. g. 0 0 4- 0.38 id. id. id. 4- 0.34 4- 0.46 id. id. 0 0 4- 0.33 id. id. id. 4- 0.32 4- 0.43 id. id. 0 0 Getal Pompen. o 3 2 a ZUIDERZEE or Y, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. laagste water. 4- 0.11 -1- 0.20 +- 0.04 0.12 4- 0.12 4- 0.07 4- 0.02 4- 0.03 -4-0.25 -i- 0.50 -4- 0.26 +- 0.19 ~4— 0.25 4- 0.39 -4- 0.42 4- 0.43 Namiddag. hoogste j laagste water. I water. -i- 0.22 4- 0.13 -4- 0.04 4- 0.29 4- 0.14 4- 0.10 4- 0.10 4* 004 4- 0.89 -4- 0.47 -4- 0.58 -4- 0.64 -r- 0.51 -4- 0.40 -4- 0.30 -4- 0.36 SCHERMER- BOEZEM PuRMERENDE. a morgens 8 ure. -f- 0.51 4- 0.51 -4-0.47 E. g. beteekent dat de cbdeuren gesloten zijn, waardoor, ook bij lagereo buiteu-waterstand, de lo- zing verhinderd is. Sluisgang Oranjesluizen door 10 meter dag-opening. Regen. vm.o u. av. 11. 0.- 0.- 1.5 0.- 0.- 0.2 0.- 8 u. 5 22.7 Verdamping. vm.8u. 'av. 8 n. 3.4 4.4 3.6 0.6 0.- 4.5 5.8 0.- 0.- 0.5 0.4 0.6 0.2 0.2 24.2 Regen. vm.8n. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- av. 8 u, 10.1 0.- 1.1 5.- 44 3.- 0.- 23.6 Verdamping. vm.8n. 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 av. 8 u 3.8 3.6 3.5 1.6 3.1 3.2 3.4 Regen. 23.7 vm.8 u. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- av. 8 u 9.8 0.- 0.- 2.5 2.6 0.- 0.- 18.8 Verdamping. vm.8 u. 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 av. 8 u. 2.8 2.9 3.1 2.- 1.3 3.5 20. Regen. vm.8u.jav. 8 n. 11.- 0.- 0.7 5.8 6.- 0.- 0. - 0.4 0.- 0.- 0.2 0.- 0.- 0.- 23.1 Verdamping. vm.8 u. 0.- 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4 0.- av. 8 u 2.1 3.8 2.9 1.3 21.5 BAROMETER. vm.8u. 746.2 752.6 761.4 760.1 761.- 762.8 762.6 nm.2u. 747.- 754.3 760.4 759.4 759.3 761.9 762.7 av. 8 u. 744.2; 748.9 755.6 758.5, 760.2 759. -j 762.1' THERMOM. Fahr. vm.8u. nm.2u 55'.4 52'. 5 51 4 54'.3 59'.7 61'.- 60'.4 55'.8 52"'. 2 55'.9 71°.6 71J.2 av.u. 51°. 8 47'.5 45'. -, 51'.4 55'.2 64'.- 64'.- HYGROMETER. '.4 77'.4 0.84 0.84 0.84 0.86 0.85 0.85 0.85 nin.2 u. 0.81 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 av. 8 u. 0.84 0.85 0.86 0.86 0.85 0.85 0.86 DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. 50.- 48.- 46.5 50.- 55.- 56.5 63.5 nm.2 u. 55- 51.- av. 6 u 47.- 43.- 41.- a p s o 47.5 I 47.- I 51.- 66.5 66.- 72.5 50.- 59.- 59.5 H LEr.OH- CRU LIJN- AALS- LEEGH- CRU LIJN- HOOFD AALS- Uren. 0. CO •v Slagen. Uren. d. a CO QJ Slagen. Uren. 0. c CO 'oj 4^ Slagen. WA 3. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. MEEK. tA Ph OJ Ch 3 0.69 0.71 0.63 0.65 b. 00 5.00 4.94 5.01 4.98 2 9 5 - - - - 14 0.68 0.68 0.65 0.65 5.10 4.99 5.00 5.00 4.98 24 9 5 - 15 0.67 0.65 0.62 0.60 6.20 5.03 5.02 4.99 5.02 24 9 5 - - - - 16 0.66 0.64 0.58 0.59 5.31 5.10 5.01 5.09 5.05 14 9 5 24936 - - 17 0.64 0.61 0.58 0.56 5.18 5.09 5.00 5.08 5.05 4 9 5 - - - - 18 0.61 0.60 0.56 0.61 4.21 5.09 5.07 5.08 5.08 24 9 5 - - - - 19 0.62 0.61 0.64 0.67 5.82 5.12 5.11 5.12 5.12 16 9 5 15887 - - - 20 0.62 0.62 0.60 0.68 5.15 5.14 5.12 5.14 5.12 - - - - - - Te zamen 108 9 1 |40823 - - - 4- A Regenval in m.M. per M2. vm. 8 uur v. 8 uur 7.4 1.5 6.3 4.3 Verdamping in m. M. per M1. Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. vm. 8 uur 0.8, 0.7' 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 av. S uur 2.3 2.5 2.6 2.1 2.8 3.0 3.0 vm. 8 uur I 0.7. 0.51 0.4 1 0.5 0.6 0.5 av. 8 uur 1.8 2.0 2.0 1.8 2.2 2.2 2.4 1 vm. 8 uur av. 8 uur 3.9 1.1 3.8 1.0, 3.7 0.8j 2.8 0.7j 3.6 1.0, 3.9 1.1 1.1 4.0 3 5 0 o c. E. C M 5 Q s S a s 03 Pn Ci •E 00 5.33 5.67 11.17 11.33 14.33 7.83 3.67 22.15 1 23.40 1 39.85 I 41.40 I 61.50 30.00 15.40 Tot. 1.5,18.0 19.5 5.0,18.3 23. 3.7,14.4 18.1 6.8,25.7 32.S 59.33 223.70 55 WW

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5