BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER 1? 3* 1- BEHOORENDE TOT HET van 3 Juli 1886, No. 27. Iloezemlioogte lloogte van het IIuitenwater a A a 5 s 155 78 22 Sluisgang. Stoonituigeii. YVater- inlating 7 s 1 a "C s _a s o wzw. wzw. WATERHOOGTE NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van IlET NOORDZEE-KANAAL. a METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. K Leeghwater. Cruquius. Lijndeu. - 0 - Iloofdilorp. 3" WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. in de Ringvaart. in den I'oliler. Leegliwater. Cruquius. Lijnden. Watorhoogte aan het Hoofddorp, den 3 Juli 1886, s morg. te 8 uren, 5.12 -4- A.P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. S s S.s WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING derSTOOMTUIGEN IN RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). voorm. 8 uur A. P. ill Centim. 21 25 26 27 28 29 30 I met betrekking tot A. P. in Centimeters. p 1-3 S3 p 1-3 RIJNLAND. Pi P KAN te Half weg. AAL te Spnarn- dam. IJ aan het Huis Zeeburg. IJSEL te Gonda. NOORDZEE te Katwijk. tii V 13 X a cc o3 Oh O 7) Gouda. Katwijk. Oude- Wetering. Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed laagste ebbe voorm. 8 uur. voorm. nam. voorm. nam. 21 59 61 57 62 57 59 31 -h13 -4- 42 -f- 44 -4- 9 -4- 15 121 80 36 -4- 46 25 57 57 61 58 58 61 32 -4- 46 -4- 38 15 -4- 39 116 -4- 38 -1- 86 73 CO -4- 52 26 58 57 55 59 68 58 33 -4- 48 -4- 45 16 -4- 29 115 -4- 12 61 -4- 73 -4- 63 27 59 59 50 58 57 53 33 -4- 15 -4- 13 f 24 -4- 26 109 -4- 11 78 19 -4- 77 -4- 82 28 58 58 49 56 56 51 31 -4- 10 H-37 13 -4- 37 97 -4- 54 68 -4- 80 -4- 81 29 58 57 16 57 55 53 38 40 -I- 37 17 -4- 31 110 -4- 48 66,+ 78 4- 80 -4- 79 30 60 60 40 58 65 56 39 -4- 39 38 21 -4- 21 106 -4- 49 4- 74 80 -4- 80 -4- 73 1 59 59 40 56 53 31 -4- 40 -4- 39 -4- 23 100 -4- 51 84 80 -4- 81 84 a. LJreu. b. Gem. verval in Cent. Half weg. Spaaru- dam. Gouda. Katwijk. U IT M A L I NO. in Uren. Gouda. in uren. a. b. a. b. a. b. a. b. Halfweg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. door Rinket. door Open Sluis. 9 1 fi2 4* 17 41 4,2 10 10 21 21 91 5 24 21 24 21 21 21 i? 62 21 21 WATERSTANI) Amsterdam op den Middag. -t- A.P. in Cent. ca I 15 52 53 18 16 15 15 15 15 52 53 18 16 45 15 15 15 62 53 18 16 15 15 15 Set C6 25 P E-" P 1 P P P p H W. NNO. NO. NO. NW. NVV. BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft met gewerkt. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. laagste water. 1.15 0.81 0.70 0.70 0.59 0.60 0.73 0.78 0.56 0.93 0.88 0.82 1.02 0.90 0.98 0.91 Nainiddag. hoogste water. 0.67 0.16 0.72 0.78 0.76 water. -t- 0.66 -4- 0.67 -4- 0.76 -r- 0.95 0.95 -4- 0.95 -h 0.87 1«10 BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal. Uren Sluisgang. Op den Middag. 0.15 4- 0.14 -4- 0.41 -4- 0.40 -4- 0.38 -4- 0.36 -4- 0.38 -4- 0.10 3 co ca CO 5 H 51 E. g. id. id. id. id. id. E. g. id. id. id. id. id. id. id. E. g. id. id. id. id. id. id. id. Kanaal- BRUO in den Straatweg te VelsAn, Op den Middag. 0.46 0.40 0.42 0.38 0.38 0.38 0.38 -4- 0.36 ORANJE-SLUIZEN. Kanaal. Op den Middag. -4-0.13 -4- 0.19 ->-0.51 -4- 0.51 -4- 0.47 -4- 0.14 -4- 0.45 -4- 0.46 Uren Sluisgang. a 0 0 E. g. id. id. id. id. id. 0 0 E. g id. id. id. id. id. STOOM-WATEKMOLEN ORANJE-SLUIZEN. Uren. 53 0 3 a 2; •- a Getal Pompen. 3 0 3 o 5J0 ca ZUIDERZEE or V, BIJ DE ORANJE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. 0.24 -4- 0.01 0.03 0.11 -4- 0.05 0.02 0.14 -f 0.15 laagste water. 0.08 0.11 0.26 0.23 0.21 0.37 0.28 0.21 Namiddag. hoogste water. 0.16 0.16 0.17 0.25 0.07 0.13 0.22 0.15 laagste water. -4- 0.22 -4- 0.38 -4- 0.35 -4- 0.31 -r- 0.39 -4- 0.37 -4- 0.21 -4- 0.27 SCHERMER- BOEZEM PuHMERENDE. s morgens 8 ure. Aanmerkingen. -4- 0.48 -4- 0.52 -4- 0.52 0.55 -4- 0.56 -4- 0.51 -4- 0.54 -4- 0.54 E. g. beteekent dat de ebdeuren gesloten zijn, waardoor, ook bij 1 Ageren buiteu-waterstand, de !o- zing verhinderd is. Sluisgang Noordzeesi.uizen door 22 meter dag-opening. p p -"3 p Regen. Verdampino. Regen. Verdampino. Regen. Verdampino. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 0. vm.8 u. av. 8 u. 7m.8 u. av. 8 u. 21 0.- 3.7 0.- 3.7 0.- 3.2 25 0.- 0- 0.1 3.9 0- 0 0.2 3.8 0.- 0.- 0.2 3.1 26 0- 0.- 0 3.7 0.- 0 0.3 3.7 0.- 0.- 0.1 3.8 27 0- 0- 0.3 5.5 0 0 0.2 4.- 0.- 0.- 0.1 4.2 28 0 0- 1.- 1.8 0 0.- 0.3 4.1 0.- 0.- 0.1 1.5 29 0 0- 0.2 5.7 0.- 0 0.2 3.8 0.- 0.- 0.2 1.8 30 0 0- 0.3 5.1 0 0.- 0.4 1.4 0.- 0.- 0.2 5.3 1 0 0.5 0.- 0.3 0.- 0.3 0. 31 .8 0 29 .4 30 .1 Regen. vra.Su. 0.- 0 0 0.- 0 0 0 av. 8 n. 0 0 0.- 0- 0 0 0 0 Verdampino. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8 u. av. 8 u. vm.8 u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. um.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av.8 u. vm.8u. um.2u. av. Su. 3.3 762.1, 57°.4 0.70 17- 0.1 3.8 761 9 763.1 763.8 62'. 1 66'.7 58'.8 0.80 0.80 0.80 55.5 60.- 52- O. 1.- 761.3 761.3 764.3, 67'.6 70'.3 62'.6 0.83 0.82 0.81 62.- 61.- 57.5 O.I 5.8 765.6 765.9 766.4, 61'.8 69'.8 63'. 3 0.67 0.65 0.70 53.- 57.- 53 0.5 6.- 767.2 767.2 767.3 66'.- 70'.3 62'.6 0.70 0.65 0.74 55 5 57.5 53.5 0.2 6. 768.2 767.4 767.8 70'.2 72'. 1 61'.2 0.65 0.65 0.70 57.5 59.- 50.5 0.5 4.6 768.3 763.5 768.4 61'.3 61'.4 51'.- 0.66 0.65 0.72 59.- 51.5 11.5 0.7 769.7 769.3 62'.3 67'. 8 0.66 0.65 50.- 55.- 35 .6 03 25 P P WATERHOOGTE -4- A. P. in Metera. p p P 1-3 LKtUH- CRU LIJN AALS- LEEGH CRU LIJN HOOFD AALS- WAI"3. QUIUS. DEN. MEER. WATER. QUIUS. DEN. DORP. MEER, 21 0.68 0.65 0.61 0.64 5.13 5.12 5.09 5.09 5.07 25 0.67 0.66 0.61 0.65 5.12 5.11 5.08 5.09 5.07 26 0.66 0.67 0.61 0.66 5.10 5.11 5.09 5.09 5.08 27 0.61 0.66 0.68 0.65 5.10 5.12 5.11 5.09 5.08 23 0.63 0.66 0.67 0.65 5.09 5.10 5.13 5.10 5.09 29 0.61 0.67 0.67 0.66 5.09 5.11 5.10 5.11 5.09 30 0.61 0.66 0.67 0.66 5.10 5.10 5.10 5.12 5.10 1 0.65 0.67 0.66 0.66 5.11 5.10 5.11 5.12 5.10 WERKING der STOOMTUIGEN. Te zamen Uren. Slagen Uren. Slagen. Uren. Slagen. p p »-o Regenval iu m.M. per M2. Verdampino in m.M. per M2. 'ca 03 QJ P M oj sr etmaal ELHEID per uur. tR CS3 S5 P eq 5? O p i-s Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. P-. 2 be 'o S a O Gemidd. pi Windsn: in kM. vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8uur 21 2.8 1.9 4.0 10.50 37.60 13 25 0.6 3.1 0.4 2.3 1.0 1.6 6.33 21.00 10 26 0.6 3.1 0.1 2.5 1.2 1.9 1.67 7.65 1 27 0.7 3.7 05 2.7 1.1 5.1 1.83 7.60 6 28 0.8 1.2 0.5 2.8 1.1 5.8 2.50 9.30 5 29 0.7 1.3 0.5 2.9 1.3 6.0 2.33 8.15 5 30 0.6 3.1 0.1 2.5 1.3 5.1 4.33 16.20 7 1 0.7 0.5 1.4 Tot. 4.7|21.9 3.2|'l7.6 90 j 8 55 29.49 110.80 29.6 20.8 11 .5 h Mercuur-Stoomdrukkerij"Rotcin 60, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5