BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER behooren.de tot het van 17 Juli 1886, No. 29. gg i? 0 Ko- WATERHOOGTE NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). S •c m Boezemlioogte Hoogte van liet It uitenwater Sluisgang. Stoonituigen. Water inlating a "3 J a a 4- 72 8 4- 67 j 4- 72 7 102, 6 37 w. WATERHOOGTENATUURL1JKE WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van GET NOORDZEE-KANAAL. STOOM-WATERMOLKN Aanmerkingen. - - - - - - - - id. J - - - - - - METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijinlen. Hoofddorp, WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAAREEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -h A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. in de Ringvaart. in den Polder, Leegliwater. Cruquius. Lijnden. - - - - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 17 Juli 1886, 's in org. te 8 uren, 5.07 -s- A. P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. S I s o> uMercuur-Stoomdrukkerij", Rokin 60, Amsterdam. WATERSTAND Amsterdam op den Middag. 4- A.P. in Cent. C6 Z; (3 P- •5 H <- i rs H H fi jS O Eh 3 p l-S voorm. 8 uur -i- A. P. in Centim. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. RIJNLAND. DELF- LAND. KAN te Half weg. AAL te Spaarn- dam. IJ aan het Huis Zeeburg. 1JSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. Half weg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. Hit m alin q. in Uren. Gouda. in uren. Stads-W ater. N oordzee-Kanaal 4h CO PE CD aij OJ 13 re re P- o 00 Gouda. Katwijk. Oude- Wetering. Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed laagste ebbe a. b. b. a. b. a. b. Halfweg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. door Rinket. door Open Slnis. voorm. 8 uur. voorm. nam. voorm. nam. a. 8 58 58 50 58 57 53 35 H- 48 -f- 46 -|- 35 -4- 15 -j- 116 4- 59 -f- 103 4- 84 4- 86 4- 56 5 24 55 55 55 NO. 9 58 58 50 60 55 53 31 -f- 49 -S- 47 4- 38 -r- 23 +- 116 -4- 51 4- 98 4- 80 24 53 53 53 N. 10 57 56 67 56 64 55 32 45 -t- 44 12 -4- 31 +- 94 4- 61 84 -f- 70 4- 85 4- 60 24 51 51 51 NW. 11 57 56 52 58 56 55 33 -5- 46 -f- 46 -4- 40 4- 98 4- 63 24 45 51 51 ZW. 12 54 53 42 62 56 58 34 -5- 51 -4- 51 4- 60 116 4- 43 4- 61 4- 50 18 56 56 56 ZW. 13 54 54 56 60 55 59 30 -4- 48 -4- 48 -j- 16 o CO -I- 112 -4- 41 94,4- 84 4- 62 4- 76 j 16 53 53 53 ZW. 14 53 51 52 58 54 56 28 -t- 49 47 -4- 66 4- 118 4- 54 74 92 -4- 77 4- 54 I 5 53 53 53 Z. 15 52 54 52 64 53 58 28 58 -4- 49 -4- 23 4- 152 -4- 22 4- 140 128 49 49 49 BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeebnrg heeft viet gewerkt. Waterinlating Gouda door Volmolens: van 811 Juli 24, den 12n 21 en van 1315 Juli 9 uren. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal- BBUG in den ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE or Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SOHERMER- BOEZEM Kanaal. Straatweg Kanaal. Getal PUKMERENDE. 3 c —5 Voormiddag. Namiddag. Uren Sluisgang. te VelsEn. Sluisgang. uren. Pompen. Voormiddag. Namiddag. E. g. beteekent det de cbdeuren hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. voor 6 u.mg. van 6 u. mrg. tot 6 u. av. a co re 00 vre P Op den Middag. Op den Middag. 1 Voor- middag Na- middag Voor middag Na middag Voor middag Na middag hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. 's morgens 8 ure. geslolm zijn, waardoor, ook bij lageren buiteu-waterstand, de !o- zing verhinderd is. 8 4- 0.95 4- 0.96 0.81 4- 0.68 4- 0.40 E. g. E.g. E. g. 4- 0.42 4- 0.53 E. g. E. g. 0 0 +- 0.25 4- 0.05 +- 0.40 4- 0.14 4- 0.59 9 1.00 4- 0.87 0.65 -4- 0.60 4- 0.50 id. id. id. 4- 0.48 4- 0.53 id. id. 0 0 -+ 0.31 -4- 0.22 0.36 -4- 0.16 4- 0.59 10 0.94 4- 0.88 4- 0.71 4- 0.68 4- 0.48 id. id. id. 4- 0.44 4- 0.51 id. id. 0 0 0.13 4- 0.19 -+ 0.08 -4- 0.12 4- 0.60 11 4- 0.66 -4- 1.02 4- 0.65 4- 0.95 4- 0.45 id. id. id. -4- 0.42 id. id. 0 0 4- 0.01 4- 0.31 -4- 0.12 -4- 0.42 4- 0.59 12 4- 0.80 -4- 0.72 4- 0.70 4- 0.50 id. id. id. -4- 0.48 -4- 0.54 id. 0 0 4- 0.33 4- 0.61 0.L0 0.53 4- 0.58 13 0.87 0.70 -)- 0.90 4- 0.91 4- 0.50 id. id. id. -4- 0.48 4-0.54 id. id. 0 0 -j- 0.18 4- 0.29 +- 0.20 4- 0.24 4- 0.55 14 4- 0.84 4- 0.95 0.85 4- 0.60 -4- 0.44 id. id. id. 4- 0.46 -4- 0.52 id. id. 0 0 4- 0.15 -4- 0.37 -+ 0.05 4- 0.71 4- 0.53 15 1.20 4- 0.35 4- 1.20 4- 0.68 4- 0.52 id. id. id. 4- 0.42 4- 0.46 id. id. I 0 0 0.07 4- 0.23 0.25 0.02 4- 0.49 (-1 P i-s Regen. Vebdamping. Regen. Vebdamping. Regen. Vfbdamping. Regen. Vebdamping. BAROMETER. THERMOM. Fa he. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahb. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. 7m. 8 u. av. 8 u. vm.8n. av. 8 n. vm.8 u. av. 8 n. vm.8u. nm.2u. av. 8 n. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 a. 8 0.8 2.8 0.- 3.6 0,- 4.9 0.6 2.7 758.- 56'.5 0.85 51.5 9 0.- 0.- 0.- 4.9 0.- 0 5 0.1 3.9 0.- 0.- 0.3 5.2 0.- 0.- 0.3 4.7 760.8 762.2 764.li 64'.- 64'.2 53'.2, 0.80 0.80 0.80 57.5 57.5 47.- 10 0.- 0.- 0.2 2.9 0.- 0.- 0.1 3.6 0.- 0.- 0.4 4.8 0.- 0.- 0.3 3.4 766.7 766.8 766.9 63'.1 67'.6 56'.8 0.80 0.80 0.80 56.5 61.- 50.- 11 0.- 0.- 0.2 4.9 0.- 0.- 0.1 3.7 0.- 0.- 0.4 5.3 0.- 0.- 0.- 4.9 767.5 766.5 765.4! 64'.9 70'. 9 63'.1 0.70 0.60 0.68 54.5 56.- 52.- 12 0.5 6.6 0.1 0.- 1.4 4.4 0.- 1.4 1.8 5.7 0.3 1.9 1.2 6.8 0.3 0.1 762.7 762.4 759.7 63'.- 64'.- 61'.2, 0.80 0.84 0.88 56.5 59.- 67.- L3 7.5 0.- 0.- 3.4 9.1 0.- 0.2 4.- 8.5 0.- 0.1 3.9 6.5 0.- 0.1 3.9 761.9 761.7 760.0, 66'.2 69'.8 61'.2, 0.84 0.82 0.84 61.- 63.5 66.- 14 3.1 5.9 0.2 0.- 3.1 7.7 0.3 4.2 3.4 4.- 0.4 1.9 2.3 4.8 0.1 0.8 751.2 747.8 751.- 59'.- 66'.2 57'.6 0.85 0.84 0.84 54.5 61.- 63.- 15 0.- 0.4 0.7 0.4 0.- 0.- 0.- 0.6 754.8 757.3 59'.5 64'. 4 0.76 0.74 51.5 55.5 24 .4 20 26.9 24.6 23 .4 29.8 22.2 22 .2 a; a a a 5 p H. LEt.GH- WAt'fS. CRU- quius. LIJN- DEN. AALS- MEEB. LEEGH- WATEB. CRU QUIUS. LIJN- DEN. HOOFD DORP. AALS- MEEB. Uren. Pomp. Ketels. Slagen Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen 8 0.64 0.67 0.67 0.65 4.98 5.16 5.14 5.14 5.14 12* 9 0.64 0.69 0.67 0.64 4.95 5.13 5.12 5.12 5.12 24* 10 0.65 0.63 0.64 0.64 4.94 5.12 5.11 5.11 5.10 24* 11 0.65 0.66 0.65 0.64 4.92 5.10 5.09 5.10 5.09 24* 12 0.65 0.66 0.60 0.63 4.93 5.10 5.07 5.09 5.09 14* 13 0.63 0.63 0.61 0.61 5.02 5.09 5.05 5.07 5.05 14 0.63 0.62 0.69 0.60 5.05 5.05 5.03 5.07 5.05 15 0.65 0.61 0.59 0.59 5.60 5.01 5.03 5.06 5.03 Te zamen, 98* 1 Waterinlating. Regenval in m.M. per M2. Vebdamping in per M2. m.M. Gemidd. per etmaal Windsnelheid in kM. per nur. bd M OJ bi <D p is .2 N AANMER KINGEN. 1 P Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. o. n 2 rapt* 1 a vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur 8 0.7 2.5 2.0 4.5 5.83 24.20 10 9 0.6 3.0 0.4 2.2 1.0 4.6 5.33 23.25 11 10 0.4 2.5 0.3 2.0 0.9 4.2 3.33 13.00 6 11 0.4 3.1 0.3 2.1 0.8 4.2 5.33 20.50 10 12 1.0 6.1 0.5 2.6 0.4 2.0 0.9 4.0 11.67 39.75 20 13 5.2 0.6 2.7 0.4 2.1 0.8 4.0 5.50 22.75 17 14 3.0 5.1 0.6 2.4 0.5 2.0 0.9 3.9 10.50 37.25 34 15 0.5 0.4 0.9 Tot. 9.2 11.9 3.6jl8.8 27 j 144 6.2|29.4 47.49jl80.70 21.1 22.4 17 .1 35 .6

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5