BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER 1 2 1 ■il* BEHOOKENDE TOT HET van 31 Juli 1886, No. 31. WATERHOOGTE NATUURLIJKB WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volg. A. P. (merk Oude-Wetering). r - .E 0 is 0 s 1 Boezemhoogte lloogte van het Buiteuwater Sluisgang. Stoomtuigeu. Water inlating s 53 1 j 5. w. 77 zw. 1 w. zw. zw. zw. - zw. WATERHOOGTE, NATUURL1JKE WATER-ONTLASTING en WERKING dkk STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KAN AAL. 0.70 0.70 -j- 0.80 0.72 0.80 -f 1.15 1.00 0.80 E.g. E.g. E. g. id. id. id. id. id. 0 ST001I-WATER110LE.I if II a 'a - - - - - - H 0 0 - - Aanmerkingen. METEOROLOG1SCHE WAARNEM1NGEN in DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijudeu. Hoofddorp. - - I WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -4- A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. in tie Itingvaart. in deu Polder. Leeghwater. Cruquius. Lijnden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 31 Juli 1886, 's morg. te8uren, 5.11 -5- A.P. M ETEOROLOGISC H E W A ARNEM IN GEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 1 w E CS -a Jj M 3ptf4 1 nMercuur-Stoomdrukkerij"Rokin 60, Amsterdam. 22 23 24 25 26 27 28 29 WATERSTaND Amsterdam op den Middag. 4- A.P. in Cent. O ha tr> Juli, voorin. 8 uur -f- A. P. in Centiin. met betrekking tot A. P. in Centimeters. a. Uren. b. Gem. verval in Cent. RIJNLAND. DELF- LANI). KAN te Half weg. AAL te Spaarn- dam. IJ aan het Huis Zeeburg. IJSEL te Gouda. NOORDZEE te Katwijk. Half weg. Spaaru- dam. Gouda. Katwijk. U IT M A L I N O. in Uren. Gouda. iu ureu. f-I S ee I "VI CO N oordzee-K anaal CS 'aJ W c ti .S X 3 e: so Gouda. Katwijk. Oude- Wetering. s 3 AS V ft tfi -a «3 Leidschen dam. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed laagste ebbe a. b. b. a. b. a. Halfweg. p 3 5 03 ci en Gouda. Katwijk. door Kinket. door Open Sluis. voorm. 8 uur. voorm. uam. voorm. uam. f 22 55 54 49 59 55 57 34 4- 44 - 43 4- 6 4- 52 p 95 4- 65 4- 90 .4- 66 4- 92 4- 78 21 5 47 47 47 23 55 54 60 58 56 57 34 -4- 43 - 42 AP. 4- 49 94 4- 65 4- 82 4- 85 4- 68 54 59 22 2 48 48 48 24 52 50 56 59 55 60 30 -4- 44 - 43 4^ 122 140 4- 50 4-110 4- 89 4- 78 4- 47 5 8 16 0 46 46 46 25 55 53 55 60 55 60 29 -4- 44 - 43 P 18 4- 28 102 4- 44 4- 84 4- 75 4- 72 4- 53 24 48 48 48 26 52 51 57 56 54 61 26 4- 41 - 38 3 4- 86 112 4- 50 4-114 4- 90 4- 62 4- 36 12 17 2 46 46 46 27 56 59 52 56 54 62 26 4- 43 - 41 46 4- 26 -f 145 4- 35 4- 130 4- 134 4- 24 12 11 5 46 46 46 2S 57 63 56 63 55 58 24 4- 37 - 33 57 13 127 4- 12 4-110 4- 22 4- 69 12 37 37 37 NW. 29 58 56 63 60 56 57 25 4- 40 4- 39 35 4- 20 -f 105 4- 58 4- 87 4- 90 4- 64 4- 68 5 2 57 57 57 BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft met gewerkt. Waterinlating Gouda door Voluiolens: van 22—26 en 29 Juli 24, den 27n 11 en den 28 Juli 15 uren. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. laagste water. 0.94 -f 0.75 1.00 -|- 0.85 1.00 1.19 -f 0.81 1.05 1.00 0.85 0.75 0.72 0.52 0.55 0.91 Nainiddag. hoogste water. laagste water. -4- 0 .82 s- 0.78 4- 0.54 -=- 0.57 0.57 H- 0.18 -r- 0.78 -4- 0.97 BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Kanaal. Uren Sluisgang. Op den Middag. H- 0.41 4- 0.42 -H 0.50 0.42 4- 0.40 4- 0.41 0.37 -f- 0.40 3 a •O ft a co so id. id. id. id. id. id. 0 id. id. id. id. id. 0 5 E. g. KaNAAL- BRU'j in den Straatweg te VelsEn. Op den Middag. 4- 0.38 -4- 0.40 0.48 0.38 0.38 0.38 -4- 0.32 -4- 0.48 Kan aal. Op den Middag. 4- 0.49 -4- 0.50 -f- 0.44 -5- 0.49 -4- 0.44 -4- 0.46 -4- 0.35 -4- 0.57 SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE or Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. DE SCHERMER- BOEZEM Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. Voormiddag. Nainiddag. PURMERENDE. Voor middag bb <8 2 SO L =3 0 a a a 0 so 03 a hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. '8 morgens 8 ure. E. g. E. g. 0 0 0.24 4- 0.53 4- 0.06 4- 0.39 4- 0.49 id. id. 0 0 4- 0.19 4- 0.51 0.03 4- 0.35 4- 0.51 id. id. j 0 0 4- 0,04 4- 1.20 0.01 4-1.20 4- 0.49 id. E.g. id. 44 1 0 1 0 E. g. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.01 -f 0.20 0.75 0.11 4- 0.30 4-0.25 4- 0.25 0.11 4- 0.01 0.16 0.06 4- 0.36 0.59 0.18 4- 0.20 0.88 4- 0.25 0.17 4- 0.23 4- 0.51 4-0.52 4- 0.49 4- 0.46 4- 0.47 E. g. beteekent dst de ebdeuren gesloten zijn, waardoor, ook bij 1 agereu buiteu-waterstand, de !o- ziug verhinderd is. Sluisgang Noordzeesluizen door 22 meter dag-opening. Sluisgang Oranjesluizen door 10 meter dag-opening. W S u -1 •-5 Regen. Verdamping. Reg en. Verdamping. Regen. Vfrdamping. Regen. Verdamping. BAROMETER. THERMOM. Fahr. HYGROMETER. DAUWPUNT. Fahr. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 n. vm.8u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. av. 8 n. vm.8 u. av. 8 u. vm.8u. nm.2u. av. 8 u. vm.8u. mn.2u. av. 8 u. vm.8u. nm.2n. av. 8 u. vm.8u. nm.2 u. av. Su. 22 0.- 2.3 0.- 3.6 0.- 3.9 0.- 3.4 761 64'. 6 0.84 59.- 23 0.5 8.7 0.1 1.7 0.- 2 - 0.- 3.3 0.4 3.2 0.- 1.7 0.8 5.6 O. 2.- 759 2 757.2 755.2 66'.7 71'.6 60'.8 0.90 9.87 0.89 1 63.5 67.- 57.5 24 8.1 0.- 0.- 2.4 8.- 0.7 0.3 3.1 9.- 0.3 0.3 2.2 7.2 0.6 O.I 2.8 747.7 752.7 754.2, 63°. 1 68'.- 63'.1 0.90 0.90 0.90 60.- 65- 60.- 25 0.- 1.4 0.- 2.- 0.4 0.2 0.3 3.8 0.- 1.- 0.1 1.4 0.- l.- 0.3 3.3 756.- 754.7 753.5| 66'.6 72'. 3 63'.1 0.90 0.90 0.90 j 63.5 69.- 60.- 26 3.4 0.- 0.5 3.5 2.8 0.- 0.2 3.- 6.5 0.- 0.1 3.8 8.5 0.- 0.- 3.4 748.4 750.7 751.7 68'.5 68'.- 57'.7 0.90 0.90 0.90 655 65- 54 .- 27 8.4 5.4 0.4 1.- 3.5 6.- 0.1 2.9 3.6 4.5 0.1 1.- 3.8 5.1 0.- 1.- 751.9 753.9 757.9 62'.3 66'.- 54'.3 0.90 0.89 0.89 59.- 62.5 51.- 28 1.9 0.- 0.- 4.1 2.5 0.- 0.4 3.6 1.4 0.- 0.2 2.3 5.1 0.- 0.- 4.- 762.7 765.- 766.1 57'.7 62'.1 56'.5 0.88 0.87 0.86 54.- 58.- 52.- 29 0.3 0.- 0.2 0.- 0.3 0.- 0.3 0.- 766.2 765.4 57'.6 66'.6 0.90 0.88 54.5 62.5 33 .1 18 26.3 24.6 30.2 17 .1 38 20.3 LEt.UH- WAi"R. CRU QUIUS. LIJN- DEN. AALS- MEER. 22 23 24 25 26 27 28 29 0.62 0.65 0.65 0.63 0.60 0.64 0.65 0.65 0.65 0.64 0.65 0.65 0.68 0.72 0.68 0.65 0.63 0.63 0.59 0.61 0.59 0.63 0.64 0.64 0.63 0.64 0.60 0.60 0.59 0.62 0.66 0.65 LEEGH WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. HOOFD DORP. AALS- MEER, Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. 5.08 5.09 5.08 5.09 5.08 5.09 5.09 5.07 5.10 5.09 5.10 5.09 5.07 5.09 5.05 5.10 5.10 5.09 5.09 5.07 5.09 5.09 5.06 5.08 5.07 5.08 5.12 5.27 5.08 5.07 19 4 5.08 5.26 5.42 5.10 5.15 24 7 4 5.11 5.29 555 5.29 5.25 12 7 4 17130 Te zamen i 55 7 4 L 7130 3 s >-3 Regenval in m.M. per M2. Verdamping in m.M. per M2. •Sk L. ft OJ er etmaal ELHEID per uur. US Z gj s ai C! P a -2 N Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. ft, O c. X 3 Pm a .5 e> vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur vm. 8 uur av. 8 uur 22 2.6 2.2 4.5 6.33 26.90 12 23 1.0 2.9 0.6 2.4 0.5 2.1 1.0 4.1 6.67 28.00 10 24 8.8 0.5 2.4 0.4 2.1 0.9 4.2 13.17 45.50 34 25 1.6 0.5 2.8 0.4 2.3 1.0 4.3 6.17 25.10 7 26 5.8 0.6 3.4 0.4 2.5 1.2 4.6 11.50 38.50 24 27 1.7 3.1 0.4 2.7 0.3 2.2 0.9 4.0 7.50 27.90 15 28 2.6 0.4 2.9 0.3 2.5 0.8 4.4 7.67 29.35 17 29 0.6 0.5 0.4 1.0 Tot. 20.5 7.6 351192 27 j 139 e.8^0.1 59.01j221.25 28.1 22.7 18 .6 36 .9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5