BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER 7 1 i g I - BEHOOKENDE TOT HET van ii September 1886, No. 37. WATERHOOGTE, NATUURLIJKB WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in RIJNLAND volu. A. P. (merk Oude-Wetering). lloezemhoogte Iloogte van het Buiteiiwater 7 8 2 - 2 3 Sluisgang. Stoomwerktuigen. j Water- inlatin»- I - 3 WATERHOOGTE, NATUURLIJKB WATER-ONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KAN AAL. 31 5 STOOM-WATERMOLEN - - - - - - - - - - - - - METEOROLOGISCHE WAARNEM1NGEN in DEN HAARLEMMERMEEIPPOLDER. Leeghwater. Cruquius. Lijuden. Ilooftidorp. Sg s 3 WATERHOOGTE bn WERKING dbr STOOMTUIGEN in den HAAREEMMERMEER-POLDER. in de Kingvaart. in den Polder. Leeghwater. Cruquius. I 1 Lijnden. Waterhoogte aan bet Hoofddorp, den 11 September 1886, s morg. te 8 uren, 5.09 A. P. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Wetering. 9 I ■- I US 'i p voorrn. 8 uur -t- A. P. in Centim. tnet betrekking tot A. P. in Centimeters. (A W CP X w RIJNLAND. DELF- LAND. KAN te Half weg. AAL te Spaarn- dam. IJ aan het Hnis Zeeburg. 1JSEL te Gouda. NOORDZEK te Katwijk, CO to P a as CP -o V) 03 pi si v .2 Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste iaagste hoogste 1 aagste hoogste vloed laagste ebbe P O O s to 2 3 s O 4> voorm 8 uur. vloed. ebbe. vloed. ebbe. voorm. nam. voorm. nam. 2 60 60 57 60 59 57 32 - 42 -1-41 -f- 23 -h 18 -r 118 - 56 -f 114 109 -5" 78 56 3 61 64 54 60 59 56 30 - 40 -i- 38 -f 24 113 - 51 104 4- 92 74 60 4 66 69 57 60 60 57 80 - 30 27 4- -20 12 110 - 64 4- 92 4- 85 -5- 92 65 5 64 63 62 63 62 58 31 - 32 H- 30 37 88 - 63 +- 72 4- 80 H- 94 77 6 60 60 61 63 62 63 33 41 39 40 -f 92 - 57 4- 69 4- 63 -i- 76 73 7 61 60 65 63 61 60 30 - 42 40 -f 2 38 82 - 65 4- 59 T 71 84 -i- 73 8 60 60 59 62 60 60 61 -L 45 43 50 -f- 94 - 85 f 52 70 59 64 9 57 56 50 60 59 62 26 -i- 44 43 52 -+- 115 - 59 4- 96 44 - 60 Uren. b. Gem. verval in Cent. Half- Spaarn- weg. dam. a. b. ab. Gouda. I Katwijk. a. b. j b. U I T M A L I N G. in Uren. be 12 j - 12 Gouda. in uren. o oA "P .P -3 o as S 7 21 24 24 24 24 24 I 24 j 24 24 15 14 24 24 24 WATERSTaNO Amsterdam op den Middag. A.P. in Cent. S3 e <s 48 45 46 48 49 50 48 48 O H f- SI t H fi SI E- 45 j 45 38 i 38 38 j 38 46 i 46 48 48 49 50 49 50 NO. NO. ONO. Z. ZW. Z. W. ZW. BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft met gewerkt. pa BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN BINNEN DE NOORDZEE-SLU1ZEN w a a H Voormiddag. Namiddag. Kan aal. Uren Sluisgang. a CO hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. Op den Middag. j. m >0 a a «o van 6 u. mrg. tot 6 u. av. p «o VCS a 2 4- 1.12 0.90 4- 1.05 0.65 0.40 E.g. E. g. 3 4- 1.00 0.86 4- 0.88 0.70 0.32 E. g. id. id. 4 4- 0.90 1.00 4- 0.80 0.70 0.30 id. id. id. 5 4- 0.67 1.05 4- 0.75 0.78 - 0.30 id. id. 6 -f 0.70 0.77 4- 0.57 0.85 h 0.40 id. E.g. id. 7 4- 0.55 0.86 4-0.65 0.77 h 0.40 id. id. id. 8 4- 0.50 0.64 4- 0.70 0.78 - 0.44 id. id. id. 9 0.40 4- 0.93 0.72 a- 0.42 id. id. id. Kanaal- brug in den Straatweg te VelsEn. Op den Middag. -5- 0.48 0.32 0.28 0.26 0.40 0.40 0.40 -I- 0.40 ORANJE-SLUIZEN. ORANJE-SLUIZEN. ZUIDERZEE or Y, BIJ ORANJE-SLUIZEN. 1)E SCHERMER BOEZEM Kan aal. Uren Sluisgang. Uren. Getal Pompen. Voormiddag. Namiddag. PURMERENDE Op den Middag. Voor middag Na middag Voor middag Na middag Voor middag Na middag hoogste water. laagste water. hoogste water. laagste water. *8 morgens 8 ure. 0.49 E. g. E. g. 0 0 4- 0.17 0.29 4- 0.23 0.12 0.57 U.47 id. id. 1 0 0 4- 0.17 0.10 4- 0.24 4- 0.02 0.58 0.40 id. id. 0 0 -j- 0.25 0.1 L 4- 0.19 0.23 0.59 0.39 id. id. 0 0 4- 0.02 0.37 4- 0.06 0.39 0.57 0.46 id id. 0 0 0.13 0.44 4- 0.01 0.38 0.54 0.48 id. id. 0 0 0.12 0.40 0.01 0.39 0.54 0.49 id. id. 0 0 4- 0.01 0.50 0.23 9.49 0.51 0.49 ii id. 0 0 0.20 0.54 4- 0.06 0.40 0.52 Aanmerkingen. E. g. beteekent dst de ebdeuren gesloten zijn, waardoor, ook bij lageren buiteu-waterstand, de lo- zing verhinderd ia. Sluisgang Noordzeesluizen door 12 meter dag-opening. Sluisgang Oranjesluizen door 10 meter dag-opening. Resen. m.8 u. 0.2 0.- 0.2 0.3 0.- 0.- 0.- 8 u. 5 2 2 Verdamping. u. av. 8 n. i 3.7 - 3.5 3.9 3.8 1.9 1.5 3.1 7.6 21.4 Regen. vm.8u. 1.- 0.- 0.- 0.- 0.- 1.5 0.- av. I 0.. 0 0. 8. 0. 0. 0. 11. - Verdamping. vm.8u. 0.1 0.2 0.2 0.1 O. O.I 0.1 av. 8 n. 3.6 3.7 3.7 2.8 2.6 2.- 2.7 21.9 Regen. 0.5 0.- 0.4 0.5 0.3 0.8 0.- av. 8 u. 0.- 0.- 0.- 2.2 0.- 0.8 0.- V FRDAMPING. /m.8 u. 0.2 O. O.I 0.3 0.1 0.3 0.- av. 8 u 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2 2.6 2.5 23.1 vm.8u.jav. 8 n. - I 0.1 Regen. *0.2 *0.1 *0.2 0.3 0.1 1.7 0.- 0.- 0.- 4.6 0.- 0.T 0.- 7.3 Verdamping. vm.8 u. 0.- 0. 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- av. 8 u. 3.6 3.3 3.3 +4.1 2.1 1.7 3.5 21.6 BAROMETER. 765.7 765.4 762.6 763.8 763.1 760.7 762. nm.2u. 766.2 764.1 762.- 764.1 763.3 761.2 763.- av. 8 u.j 763.2, 765.8. 763.6, 762. 764.2 762.8 760.7 THERMOM. Fahr. vm.8u.|um.2u. a v. 8 u. I 67°.6 68°.-j 76'.6 71°.2| 77'.4 71°.8, 81'.- 68'.2 69'.8 9 72'.7 63'.5 68'.7 63'.- 71°.2 70'.3 72'.- 66'.2, 59'.4 66'.2 59'.- HYGROMETER. vm.8u. 0.90 0.80 0.85 I 0.76 0.88 0.80 0.84 nm.2u. 0.78 0.75 0.75 0.75 0.80 0.74 0.75 av. 8 u. 0.85 0.88 0.85 0.88 0.85 0.86 0.84 DAUWPUNT. Fahr. on .- 64.5 67.- 60.- 60.- 62.- nm.2u. av. Su. 62 5 66.- 67.- 62.5 54.5 65.5 j 61.5 59.5 54.- 62.5 68.- 72.- 61.- 21 W ■-d P p <-p o +- WATERHOOGTE -5- A. P. in Meters. LEr.GH- CRU QUIUS. LIJN- DEN. AALS- MEER. 0.65 0.66 0.68 0.6S 0.68 0.68 0.67 0.68 0.66 0.77 0.79 0.79 0.75 0.74 0.69 0.66 0.69 0.72 0.74 0.69 0.69 0.70 0.67 0.64 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.67 0.66 LEEGH WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. HOOPD- DORP. AALS- MEER. 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.09 5.09 5.10 5.09 5.10 5.10 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.11 5.12 5.09 5.09 5.09 5.09 5.07 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.09 5.09 5.09 5.08 5.08 5.08 5.09 5.08 5.07 5.07 5.07 WERKING der STOOMTUIGEN. Uren. CP Slagen. Te Uren. Slagen. Uren. Slagen. Regenval in m.M. per M'2. vrn. av. luur 8uur 0.6 0.7 3.2 6 1.3 8 7.9 Verdamping in m.M., per M 2. Water. Zwarte aarde. Begroeide aarde. vm. 3 unr av. 8 uur 2.1 2.6 2.5 0.4! 2.1 0.5J 1.6 0.4, 1.8 0.5-J 2.4 0.3! vm. 8 uur av. 8 uur 1.9 0.2, 2.1 0.3 0.8, 0.4 0.3 2.1 1.8 1.4 1.1 0.4 2.0 0.2 vm. 8 uur av. 8 aur .0 0.5 3.3 0.6 0.6 j 0.6! 3.1 3.0 2.6 0.6 2.0 0.8, 0.5 2.8 <U P t-, QJ P- fc 3 is a O 5 =5 r? p K m C5 K Sj 3.50 15.20 4.67 21.05 5.67 23.85 3.50 14.75 4.50, 18.95 3.00 13.40 5.83' 23.65 Tot92 i 4.5 13.7 2.8 14.6 17.4 2.1il2.4 14.5 4.2 19. I 24.0 30.67:130.85 Pi 2 2 S3 Sg 2* V -Iu 12 nMercuur-StooMdrukkerif'Rokin 60, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5