BIJ VOEGSEL WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER 10 ij 16. 1 BEHOORENDE TOT HET van 13 November 1886, No. 46. a Boezemlioogte 7 - "I Sluisgang. Stoomwerktuigen. i r 1 ■S e o 2 w w £3 Cruquius. Hoofddorp. l: iu de Ringvaart. iu deu Polder. Leegiiw ater. Cruquius. I - Waterhoogte aan het Hoofddorp, den 13 November 1886, s morg. te 8 uren, 5.33 A.P. a a A s a p- o 6 7 8 9 10 11 3 u; o o WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING deb STOOMTUIGEN TK RIJNLAND vols,. A. P. (merk Onde-Wetering). voorm. 8 uur A. P. in Centim. RIJNLAND. q3 el o 25 13 p aj - c= ra - W ee 3 O a Katwijk. Oude- Wetering. 4 51 49 65 62 57 5 53 51 60 57 56 6 47 44 59 56 52 7 57 j 67 57 56 51 8 70 72 61 60 58 9 61 60 62 60 60 10 60 59 60 58 61 11 60 1 58 60 59 59 59 59 61 59 58 58 57 31 28 16 26 24 27 32 31 Hoogte van het Buiteuwater met betrekking tot A. P. in Centimeters. KANAAL te Half weg. te Spaarn- dam. voorm. 8 uur. -H 46 48 39 -4- 40 46 f -4- 44 40 -J- 43 19 -j- 21 -4- 31 -t-34 4- 40 43 -4- 34 I 36 IJ aan het Huis Zeeburg. IJSEL te Gouda. hoogste vloed. laagste ebbe. hoogste vloed. laagste ebbe. -T 2 i 70 107 -5- 66 11 -f- 30 77 -4- 60 -W 20 H- 107 109 H- 20 32 -t- 99 112 36 -4- 9 90 -4- 44 T 12 -4— 29 80 -=- 66 -t- 21 -4- 31 93 -r- 65 -4- 38 100 -4- 62 NOORDZEK te Katwijk. hoogste vloed laagste ebbe voorm. nam. voorm. nam - 94 981-4- 60;-4- 30 48 62;-4- 45l-i- f- 88 130 J -t- 254- It 103 j -4- 3|4- 34 T 112 4- 78j 42j 4- 62 4- 89 T 7014- 68 j 4- 72 4- 98 4- 86| 4- 68j 4- 77 -(- 92.+ 76j 4- 76'4- 88 I Uren, b. Gem. verval in Cent. Gouda. Katwijk. Half- Spaarn- weg. j dam. a. b. a b. 1 a. b. u. I I 3 3 7i 45 77 U IT M A L I N G in Uren. 11.30 24 j 11.30 11 24 18 Water- inlating Gouda. in uren. T3 '-3 O 11 2 2 2 2 2 2 2 WATERSTAND Amsterdam op den Middag. 4- A.P. iu Cent. cn 53 45 46 45 26 52 50 45 53 45 46 45 26 52 50 45 &I - Z (a O P o 5- 53 45 46 v 45 26 52 50 45 W. Z. Z. £W. ZW. OZO. ZO. O. BEMERKING. Het Stoomgemaal op Zeeburg heeft met gewerkt. Waterinlating door Open Slnis: den 4n Nov. 7j uren. WATERHOOGTE NATUURLIJKE WATER-ONTLASTING en WERKING dee STOOMTUIGEN van HET NOORDZEE-KANAAL. BUITEN DE NOORDZEE-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. laagste water. 0.80 0.52 0.90 0.95 1.10 0.85 0.94 0.97 0.67 0.50 0.25 0.25 0.65 0.94 0.85 0.92 Namiddag. hoogste water. 1.10 0.67 1.10 0.73 0.70 0.80 0.75 laagste water. 0.30 0.75 0.15 0.68 0.98 0.95 0.92 1.10 1 4- BINNEN DE NOORDZEE-SLUIZEN Kanaal. Op den Middag. 0.49 4- 0.37 0.34 0.39 0.20 0.27 0.40 0.33 Uren Sluisgang. I1 Kanaal- jl BRUG 1] in den Straatweg te V ELSEN o -4 e3 8 2i E. g. id. id. id. 0 E.g. id. 0 E.g. id. id li 6 E.g. id. E.g. id. id. id. E.g 3* Op den Middag. 4- 0.50 4- 0.34 4- 0.30 4- 0.36 4- 0.18 4- 0.48 4- 0.38 4- 0.30 ORANJE-SLUIZEN. Kanaal. Op den Middag. 4- 0.53 4- 0.45 -i- 0.44 4- 0.44 4- 0.26 4— 0.53 4- 0.49 4- 0.42 Uren Sluisgang. ill OS ST001I-WATEIU10LEN ORANJE-SLUIZEN. Uren. 5i 0 64 5 0 0 0 0 0 I 0 0 0 4i 0 0 Z^S 3 0 0 0 0 0 0 0 Getal Pompen. Z 1: ZUIDERZEE or Y, BIJ DE ORAM E-SLUIZEN. Voormiddag. hoogste water. 4- 0.41 0.09 j 4- 0.34 ap. 0.36 0.11 0.12 1 AP. laagste water. 4- 0.72 4- 0.31 4 0.61 4- 1.08 4- 0.09 4- 0.30 4- 0.33 4- 0.31 Namiddan. hoogste laagste water. water. 0.03 0.07 4- 0.41 0.34 i -r 0.15 i 0.02 0.16 r— 0.15 0.28 0.23 0.69 0.19 0.11 0.30 9.24 0.42 SCHERMER- BOEZEM Aanmerkingec PUKMERENDE. li" s morgens S ure. 4- 0.54 4- 0.51 4- 0.42 4- 0.37 4- 0.32 4- 0.41 -i- 0.51 4- 0.52 E. g. beteekent dst de ebdeuren gesiotm zijn, waardoor, ook bij ltgeren buiten-waterstand, de !o- zing verhinderd is. Sluisgang Noordzeesluizen door 22 meter dag-opening. Sluisgang Oranjesluizen door 10 meter dag-opening. METEOROLOG1SCHE WAARNEMINGLN in DEN HAARLLMMERMEER-POLDER. Leegliwater. Regen. vm.8 u. av. 8 u. 4 0.- 5 0.- 0.- 6 6.6 0. - 7 4.6 5.3 8 6.4 0.- 9 0.3 0.- 10 0.4 0.- 11 0.3 23.9 vm.8u. av. 8 u. - i 0.8 Verdamping. 0. - 0.- 0.- 0.- 0.1 0.1 0.- 0.5 1.8 0.- 0.7 0.4 0.2 Lijuden. Regen. 4.6 vm.8u. 0.3 6.2 3.9 4.- 0.- 0.- 0.- av. 8 u. 0.- 0 - 0.- 1.5 0.- ().- 0.- 15.9 Verdamping. I vm.8u.|av. 8 n. 0.4 0.1 0.8 0.5 0.1 0.- 0.- 0.- 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 4.4 Regen. Ivm.8 u. av. 8 u. 0,- 6.5 0.- 6.- 0.- 4.- 0.- 1 7.3 0.- 0.- 0.- 0.3 0. - 0.4 24 i .5 Verdamping. Regen. Verdamping. 7m.8 n. 0.- v. 8 a.lvm.Hu. av. 8 u. vm.8u. 0.5 0.5 0.- 0.4 i| 0.- 0.- 0.- 0.1 0. - 0.5 0.3 0.3 0.3 0.- 1.2 0.- 5.8 i 0.- 0.- 0.- 0.- 0. - I - 4.1 6.2 O. O.I 0.2 0.2 0.9 0.3 0.1 0.- 0.- 0. - av. 8 u 0.5 0.8 1.7 0.6 0.7 0.3 0.2 BAROMETER. vm.8u. 755.5 741.9 i 746.2 j 756.1 ,j 751.3 748.9 i 750.- 2.1 17.6 6.3 nm.2u. 751 .4 741.5 749.2 755.9 749.1 7483 752.6 av. 8 759 745 739 752 755 748 749 .2 TrfERMOM. Fahr. HYGROMETER. it DAUWPUNT. Fahr. I I i vm.8u. |um.2u. 'av. S n.»vm.8u. j 43°.2 50'.9 46'.-,0.86 49'.8 46'.4 0.85 50'.2 46'.-; 0.78 51'.8 45'.-' 0.86 46'.4 37'.8. 0.90 45'.-i 43'.2: 0.85 46'.8 i! 0.85 48'. j 45'. 1| 4f)° .4 43°.5 45° .9 42°. 1 44°. 6 nm.2u. av. 8 u.'ivm.8u. urn.2 u. av. 8 u 0.85 39.- 0.82 0.83 ,i 44.- 45.5 41.- 0.85 0.73 it 40.5 45.- 37.5 0.76 0.84 39.- 42.5 41.5 0.77 0.35 39 5 44.- 40.5 0.85 0.86 j 43.- 41.5 33.5 0.85 0.85 ji 37.fi 40.5 38.5 0.80 li 40.- 40.5 as 53 w ca zg id -1 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE A. P. in Meters. WERKING der STOOMTUIGEN. LEEGH- CRU- qurus. LIJN- DEN. AALS- MEER. 4 0.65 0.63 0.61 0.63 5.53 5.29 5.26 5.30 5 0.64 0.59 0.57 0.61 5.55 5.29 5.24 5.31 6 0.64 0.59 0.55 0.56 5.60 5.29 5.22 5.32 7 0.65 0.54 0.60 0.64 5.55 5.27 5.22 5.27 8 0.65 0.81 0.66 0.68 5.26 5.21 5.22 5.22 9 0.66 0.69 0.72 0.69 5.22 5.23 5.28 5.23 10 0.65 0.69 0.69 0.63 5.23 5.25 5.32 5.26 11 0.65 0.70 0.69 0.68 5.24 5.28 5.36 5.28 LEEGH WATER. CRU QUIUS. LIJN- DEN. Ihoofd- DORP. AALS- MEER. Uren. P i -d Slagen. 5.28 5.31 5.32 5.28 5.22 L2 24 24 15i 5.22 5.22 5.29 '16860 Uren. S Slagen Te 75i 9 j 5 .16860 Lijudeu. Uren. Slagen. 104 24 24 12 4 4 4 4 21134 70i 4 .21134 METEOROLOG1SCHE WAARNEMINGEN VAN RIJNLAND, te Oude-Weteriug. Regenval iu m.M. per M2. Verdamping in m.M. per M2. Water. Zwarte aarde Begroeide aarde. vm. i av. |8uur (8 uur 4 1-1- 6 6.3 vm. 8 uur av. 8 uur 10 11 2.7 2.6 0.3 3.5 0.7 0.2 0.7 0.3 0.8 0.21 0.6 O.li 0.5 vm. 8 uur 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 av. 8 uur 0.4 I I 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 j 0.3 vm. uur 0.1 0.1 0.1 av. 8uur 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 63 ~j* 0} j? US tmaa EID uur. uP-. PS QJ O fi p. B h O) W Pm 'A* QJ rC Q cn a ts a> c .5 O e N 5. 22 3. 33 31. 50, 21. 67, 54. 88j 30. 17 j 8. 83 11. 8316. Tot.|ll.9 i 3.5 15.4 0.8( 4.L 0.3, 2.9 3.2 1.3 53 .66,174. 95 ed S5 z <s <3 le- d- ar d- ns et as re in in k it n t- it aMercuur-Stoomdrukkerij"Rokin 60, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 5