Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

6 resultaten gevonden

| De Zandpoort | pagina 10

Van uitspringende rondingen en laddervensters: De Amsterdamse School ... y\ls reactie op de neostijlen is aan het begin van de twintigste eeuw de Amsterdamse School ontstaan- een vernieuwende stroming binnen de bouwkunst.

| De Zandpoort | pagina 18

"gevelarchitectuur" van de Amsterdamse School. In de jaren twintig maakten Oud en later ook Rietveld zich los van De Stijl en sloten zich aan bij de functionalisten. In tegenstelling tot De Stijl werd Het Nieuwe

| De Zandpoort | pagina 18

Het kunstmagazine Wendingen (1918-1932) was een maandblad voor "bouwen en sieren en de belangrijkste spreekbuis van de Amsterdamse School (zie o.a. De Zandpoort, nr. 16, 2003, p. 31).