Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| De Zandpoort | pagina 15

Op de hoek van de Hoofdstraat en Puinweg werd door een zekere Johannes Beelien in 1880 herberg "De Hoop" (nu café Bartje) met aangrenzend winkelhuis gesticht. In 1888 kocht Hermanus van Donselaar

| De Zandpoort | pagina 7

de ketkar of tilbury naar de kerk in Driehuis ging. Voordat de Anemonen- straat in 1935 werd aangelegd, liep de Voorplaats langs café Donselaar (nu café Bartje) en tussen de boerderij van Braam (nr. 4

| De Zandpoort | pagina 16

Sinds 1970 stond het café bekend als café Tromp en vanaf 1987 kreeg het café de naam Bartje, genoemd naar de vroegere waard. Met het eerder genoemde winkelhuis zal de bottelarij bedoeld zijn geweest

| De Zandpoort | pagina 18

herroept; aan Simon Kluiskens, garenbleker, wonend aan de Jan Gijsenvaart laat hij zijn drie gouden ringetjes en zijn blikken tabaksdoos na. Aan Bartje Kuijpers de dochter van Elisabeth Kamp, die weduwe is