Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

51 resultaten gevonden

| De Zandpoort | pagina 4

In 1885 gebeurde dat ook in Santpoort. Toen opende baronesse Olga Wüste-von Gotsch, die samen met haar man op het landgoed Spaarnberg woonde, in ‘het Chalet’ (het huidige restaurant Bosbeek) een ... Het eerste jaar waren er al ruim veertig leerlingen en dat aantal groeide. De belangstelling was zo groot, dat het Chalet niet meer voldeed. In 1890 liet mevrouw Wüste, vlakbij het Chalet, op een van

| De Zandpoort | pagina 31

der Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en lid der Provinciale Staten van Noord-Holland. Van de erfenis waren uitgezonderd de 'Villa Spaarnheuvelhet chalet, de bewaarschool en het ernaast ... de in 1888 gebouwde boerderij bedoeld die nu bekend is als Wüstelaan 74 en die in 1901 door het echtpaar Wüste met de omliggende grond werd aangekocht140. 'Villa Spaarnheuvel' en het chalet vielen toe

| De Zandpoort | pagina 9

Geziqt in de Hofstede Spaarn-berq (het Chalet, Wüstelaan 73-75, Santpoort-Zuid) ... Het chalet is ontworpen door de landschapsarchitect Jan David Zocher jr. (1791-1870). De Zochers waren nazaten van de bekende tuinarchitect Johan Georg Michael, die o.a. de tuinen van Beeckestijn

| De Zandpoort | pagina 11

Na haar overlijden erven Alice Eugenie van der Niepoort en haar echtgenoot Cornelis Herman Guépin de buiten plaats Spaarenberg met uitzondering van de villa Spaarn- heuvel, het Chalet, de ... Villa Spaarnheuvel en het chalet vallen toe aan Johanna Gerarda Fontein, de gezelschapsdame van barones Von Gotsch. Het chalet wordt later door Johanna afgestaan aan het echtpaar Guépin in ruil voor

| De Zandpoort | pagina 9

Een jaar later laat hij op zijn terrein door de beroemde ar chitect Jan David Zocher jr. een zomerhuis bouwen naar Zwitsers model, het ons welbekende chalet. Overigens woont Adriaan in de winter niet ... Aan de westzijde het chalet, de ijskelder, vinkenbaan en harddraversbaan.

| De Zandpoort | pagina 32

stijl van een Zwitsers chalet, passend in de romantische stijl van hun parken. Het in 1835 gebouwde chalet aan de Wüstelaan in Santpoort is nog steeds te bewonderen, het chalet van Spaarnho- ve is in 1973

| De Zandpoort | pagina 23

-bistro "De Meijerij". De vorige eigenaar had im mers de "aloude" naam meegenomen naar het chalet van Spaarn- berg aan de WUstelaan, waar hij zijn chalet-restaurant "van ouds de Uilenboom" opende

| De Zandpoort | pagina 10

In 1843 en 1844 laat Adriaan de gehele westkant van de hofstede (o.a. het huidige Burg. Rijkenspark) door Zocher jr. omtoveren tot landschapstuin. Daar past het chalet natuurlijk uitstekend in. Jan ... De oude beek- en welsloten worden deels omgevormd tot idyllische landschapsvijvers. Deze kunnen we nog te rugvinden in het landschap, bijvoorbeeld de vijver links van het chalet, rechts van de op een

| De Zandpoort | pagina 10

Het Zwitserse Huis of Chalet van Spaarnberg. ... Het chalet was oorspronkelijk als boerderij in gebruik, met, boven de stal, woonverblijf voor de boswachter, het heeft ook gediend als gastenverblijf, onder andere voor keizerin Elisabeth van

| De Zandpoort | pagina 21

1 De bouwwerken en objecten: Het Zwitserse Chalet met een oude varenbeuk, twee kanonlopen als wegmarkering, grenspaal, slangemuur, smeedijzeren spijltjeshek en hekpalen, het in Zwitserse stijl ... bewonderen (typisch Zocher- stijl). Aan de rand van de vijver bij het chalet zijn de rhododendrons een typisch onderdeel van de 19-de eeuwse landschapstijl. Nabij de watering of beek op Spaarnberg zijn enige

| De Zandpoort | pagina 11

Het was in 1885 dat mevrouw O.E.A.E. Wüste-von Gotsch, wonende op het landgoed "Spaarnberg" te Santpoort, in de oude boerderij, het z.g. Chalet aan de Wüstelaan te Santpoort, een neutrale

| De Zandpoort | pagina 26

gezondheidskuur aan zee en kreeg van baronesse Olga von Gotsch het Zwitsers chalet als verblijfplaats aangeboden. Tijdens de verbouwing verbleef het echtpaar Wüste zelf niet op de buitenplaats. Later in het jaar ... , of in 1885, werd ook het Zwitsers chalet verbouwd, en werd dit geschikt gemaakt om te dienen als huis en bewaarschool."3

| De Zandpoort | pagina 13

Deze familie bezat in die tijd ook de hofstede Schoonoord. Bij het huis behoorde een boerderij die niet meer bestaat. Het herenhuis is gebouwd in de toen geliefde stijl van een Zwitsers chalet, met

| De Zandpoort | pagina 8

Van 1835 tot 1839 liet van der Hoop de bekende J.D.Zocher jr eerst het chalet of Zwitsers huis in de"overplaats"bouwen en vervolgens een nieuw groot huis met aangebouwde oranjerie

| De Zandpoort | pagina 14

ren hekken zijn zij afgesloten: van serres (kassen) en broeibakken zijn zij ruim voorzien; smaakvol is de villa, als een chalet ge bouwd, door de tuinbaas bewoond. Vrije wandeling is er niet, maar

| De Zandpoort | pagina 4

, waaruit o.a. landgoed Spaarnberg is ontstaan. Wie kent niet Het Chalet, een maandlang het onderkomen van keizerin Sissy (Elisabeth van Oostenrijk). En in Santpoort-Zuid, vlakbij het begin van de Wüstelaan

| De Zandpoort | pagina 6

bleekvelden liggen overigens niet alle in het oostelijk deel van blekerij Spaar en Berg (richting Delft). Voorbij de droogberg achter Het Chalet bevond zich eveneens een bleekveld. Wij herkennen deze vlakte nu

| De Zandpoort | pagina 36

1. Het park Bosbeek met het huis en het Burgemeester Rijkenspark met het bijbehorende chalet en de beken en vijvers (perceelnrs. 1470, 4518, 5674); ... , is niet bekend.174 In ieder geval staan de voornoemde hekpalen, de hekpalen van de ingang tegenover het chalet en de slangemuur op de Rijksmonumentenlijst. In 1991 werd een nieuwe gemeentelijke

| De Zandpoort | pagina 17

de overplaats, moest plaats maken voor een Zwitsers chalet, ontworpen door J. D. Zocher jr. ... In het chalet kwam Van der Hoops werkruimte en hier werd ook zijn bibliotheek ondergebracht.21

| De Zandpoort | pagina 8

hekken zijn zij afgesloten, van serres, plantenkassen en broeibakken zijn zij ruim voorzien, smaakvol is de villa, als een chalet gebouwd, door den tuinbaas bewoond. Daar hebben wij ons aan te melden, als ... verwarmde" kassen bouwen. Het huis, gebouwd in de stijl van een Zwitsers chalet aan de overkant, fungeerde als dienstwoning.

| De Zandpoort | pagina 13

aanvankelijk was gaan wonen, verplaatste het restaurant bedrijf naar het inmiddels door hem aangekochte chalet van Spaarn- berg aan de Wüstelaan en nam de naam "De Uijlenboom" daarheen mee. De vroegere

| De Zandpoort | pagina 28

(13) staat. Een eindje verder links het chalet "Spaarnberg"(14) uit 1835 en dan de vroegere bewaarschool met dienstwoning (15)in 1890 in opdracht van mevrouw Wüste gebouwd, met daarvoor de vrijheidsboom

| De Zandpoort | pagina 9

In 1950 wordt het Huis afgebroken en vervangen door een zeer groot gebouw voor het seminarie van de Witte Paters, het LavigeriecollegeEr werd een nieuwe ingang gemaakt tegenover het chalet en de oude

| De Zandpoort | pagina 20

de neo-classicistische stijl. Rond 1840 maakte P.J. Lutgers afbeeldingen van het herenhuis en het Zwitserse chalet op Spaarnberg. Op de afbeelding van het herenhuis is links de oranjerie afgebeeld.89

| De Zandpoort | pagina 9

de Clarionlaan is niet ingetekend), namelijk de tegenwoordige vijver naast het chalet - de vijver ten Westen van de Olga von Gotschlaan en de niet meer bestaande wel tegenover de vroegere zestiende

| De Zandpoort | pagina 8

blekerij Zorgvrij aan Cornelis van Aalst Deze boerenstolp lag aan de oostkant van de Wüstelaan, schuin tegenover het Zwitserse chalet dat bij Spaarnberg heeft gehoord. Later komen we deze boeren stolp weer

| De Zandpoort | pagina 9

chalet) van water voorzien en blekerij Zorgvrij door de watering die door de Wildernis of de Molenduinen liep. Volgens Quirijn onttrok deze watering te veel water aan de welsloot, waardoor hij genoodzaakt

| De Zandpoort | pagina 17

latere chalet) en de percelen 116 en 117 vormen zij het latere Burgemeester Rijkenspark. Toen de Gemeente Velsen dit park in 1930 kocht, werd door de eigenaar, Mr.C.H.Guépin, bepaald dat aan het gekochte

| De Zandpoort | pagina 8

Maar er was nog meer. De ‘Stationsweg’ (de huidige Wüstelaan) bood aan beide kanten zicht op het land goed Spaarnberg met mooie vijvers, waterwerken en een hertenkamp, het Zwitserse chalet en de

| De Zandpoort | pagina 27

, als een chalet gebouwddoor de tuinbaas bewoond. Vrije wandeling is er niet, maar onder geleide kan de plaats en de broeierij worden bezichtigd en zij verdient het als type van een rijk en deftig

| De Zandpoort | pagina 12

Stolp' (op deze plaats staat nu het chalet). De regeling, die mede werd ondertekend door de 'gezwore landmeter' Jan Ruig, hield onder meer in dat beide partijen op de overeengekomen scheiding grensstenen

| De Zandpoort | pagina 7

watering (locatie chalet). Deze schematische detailkaart is niet helemaal juist. Precies waar de hoek van het L-vormig perceel de weg (Wüstelaan) raakt, wordt deze weg in westelijke richting afgebogen. De

| De Zandpoort | pagina 3

soorten, nieuwe methoden en technieken om de beste resultaten te berei ken. Zijn uitgebreide collectie zeer bijzondere en zeld zame plantenboeken, die in zijn werkkamer in het Chalêt (nu restaurant

| De Zandpoort | pagina 18

Het "alpenchalet", Wüstelaan 73-75, is in 1835 gebouwd als dienstwoning op het landgoed Spaarnberg. Het huis is gebouwd in de stijl van een Zwitsers chalet en is ontworpen door de bekende Nederlandse

| De Zandpoort | pagina 23

Vrijwilligers bezig met het planten van de stinsenbollen in het Burg. Rijkenspark op de heuvel achter het chalêt. Hier zijn te zien van links naar rechts: Gerda Luyting, Miep van 't Hof, Piet Paree

| De Zandpoort | pagina 6

Jn 1948 koopt de Sint Charles Stichting der Witte Pa ters van Kardinaal Lavigerie uit Boxtel het monu mentale pand Huize Spaamberg aan de Wüstelaan te genover het "chalet". De stichter van deze

| De Zandpoort | pagina 8

Spaarnberg aan de Wüstelaan tegenover het "chalet". een ideaal internaat voor de nieuwe seminaristen kon Het eertijds illustere en uitgebreide landgoed was door worden.

| De Zandpoort | pagina 20

Het chalet is er nog en er is nu een restaurant in gehuis vest. De varenbeuk uit de tijd van Zocher die er naast stond, werd in 1985 omgehakt, maar in de oude over plaats, nu Burgemeester Rijkenspark

| De Zandpoort | pagina 22

gebied (de blekersschuur, Schoonoord, Boschbeek, het chalet, molen de Zandhaas, en de slangenmuur). Van de waterpartij in Zorgvrij, de totale parkaanleg in Spaarnberg en het Burgemeester Rijkenspark weten