Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

3.650 resultaten gevonden

| IJmuider Courant | pagina 4

DCIJ slaat Het Oosten overtuigend ... Zandvoort verloor met 9-11 van Sant poort 2; VKD 2 speelde gelijk tegen Spor tief 2; DCIJ 2 speelde gelijk tegen HDC 3; VKD 2 verloor met 12-8 van Zanvoort 2.

| IJmuider Courant | pagina 8

Hoofdklassespelers van DCIJ zijn succesvol ... De voorwedstryd voor het persoonlijk damkampioenschap van Kennemerland loopt ten einde. De hoofdklasse-spelers van DCIJ hebben tot nog toe, op P. v. d. Berg na, succesvol gespeeld.

| IJmuider Courant | pagina 3

DCIJ gaat op een gelijk spel tegen Weesp af ... De morele injectie, die het DCIJ-tiental door het wederuitkomen van Ligthart en Suyk kreeg, heeft haar nut afgeworpen, daar de IJmuider damclub zich voor dit seizoen „veilig" kon stellen: uit de

| IJmuider Courant | pagina 10

DCIJ nam Wormerveer haast alle punten af ... Door een 182 zege op de dammers uit Wormerveer heeft DCIJ de leiderspostie in de strijd om de provinciale damtitel, wat het bordgemiddelde betreft, aanzienlijk ver beterd. De DCIJ'ers hebben nu acht

| IJmuider Courant | pagina 3

Reserves van DCIJ winnen Stabiel's damtournooi ... moesten de twee candidaten voor de eerste plaats de DCIJ-reserves en de Haarlemse damcombi natie de strijd wegens het late uur af breken in een 77 stand. D.' Ott van DCIJ en T. de Noble (KNC) hadden al even

| IJmuider Courant | pagina 7

DCÏJ verloor van „Zaandam" ... Voorzitter De Jong en Duké'l gaven in de Noordhollandse competitie van DCIJ tegen Zaandam, DCIJ de leiding, welke voorsprong door de gebroeders Postma al gauw tot 7—1 voor de dammers uit IJmuiden

| Haarlem's Dagblad | pagina 19

DCIJ plaatste zich direct hoofdklasse dammen ... faalde Heemstede volledig, getuige de op het scorebord genoteerde 15-5 ne derlaag. Kampioen DCIJ plaatste zich rechtstreeks voor de landelijke hoofd klasse. KDA zal met de kampioenen van Utrecht en

| IJmuider Courant | pagina 4

Huldiging DCIJ in ere-wedstrijd ... geboden bij gelegenheid van het behaalde afdelingskampioenschap en de daaraan verbonden promotie naar de landelijke hoofdklasse, zal het kampioenstiental van D.C.IJ. worden gehuldigd. Het selectie team zal

| IJmuider Courant | pagina 10

DCIJ behaalde derde zege in het provinciaal toernooi ... DCIJ-tiental geklopt met een (voor lopige) 115 zege. De twee afgebroken partijen leveren bij het uitspelen echter zeker remise op, zodat de totale uitslag 137 voor DCIJ wordt.

| IJmuider Courant | pagina 14

Tom Postma clubkampioen van DCIJ ... van D. Ott en werd daarmee ongeslagen clubkampioen van D.C.IJ. Hij speelde in totaal veertien partijen, bleef ongeslagen, overwon acht tegenstanders en speelde ze.s keer remise.

| IJmuider Courant | pagina 10

VZV wint DCIJ-snelheidstournooi ... De Velzer zwemvereniging en de pupillen van het eerste kwartet van Piet Roozenburg hebben als winnaars van de finale twee ontmoetingen in het DCIJ-kwartettenwed- slrijd moeten spelen om de eerste

| IJmuider Courant | pagina 13

Amsterdam en DCIJ 2 wonnen het damtoernooi van DCIJ ... In de hoofdgroep heeft Amsterdam, in de B-groep DCIJ 2 het jubileum dam toernooi gewonnen, dat door DCIJ werd georganiseerd.

| IJmuider Courant | pagina 15

Swier, Tielrooy en Dukel winnen het DCIJ-toernooi ... De voorzitter van DCIJ, en voorzitter van het Zakencentrum Kennemerlaan en tweede voorzitter van Stormvogels moet enige weken rusten.

| IJmuider Courant | pagina 13

DCIJ verloor afgebroken partij tegen „Joseph Blankenaar" ... Deze week hebben de DCIJ'ers de afge broken wedstrijd tegen Jozeph Blankenaar voortgezet. De stand was 64 in het voor deel van de Amsterdammers. Roozenburg, Beukema en P. v. d. Berg gaven zonder

| IJmuider Courant | pagina 3

DCIJ's zesde lustrum met het prov. kampioenschap gevierd ... Voorzitter K. de Jong liet in vogelvlucht de hoogteppunten uit het leven van de jubilerende vereniging zien en hij noemde D.C.IJ een gelukkige vereniging, die het was gelukt IJmuiden de naam te geven

| IJmuider Courant | pagina 8

Drie DCIJ-teams in competitie drie kanspaarden ... Op 1 September zal de damclub IJmuiden het nieuwe seizoen 19541955 aanvangen met een simultaanséance van wereldkam pioen Piet Roozenburg in het clublokaal van DCIJ (hotel Kennemerhof). Alle

| IJmuider Courant | pagina 11

DCIJ wint van ODV en leidt nog ... De helft van de hoofdklasse damcompe- titie is voorbij en na vijf ronden staan de twee Amsterdamse clubs Gezellig Samen zijn, Jozeph Blankenaar met DCIJ nog zonder verliespunten aan de kop. Deze week

| IJmuider Courant | pagina 13

Damkampioen Wim de Jong verloor vier partijen bij DCIJ ... De alternerende simultaanseance, die door wereldkampioen Piet Roozenburg gelijk tijdig met de Nederlandse kampioen Wim de Jong bij D.C.IJ. zou worden gehouden, kon wegens verhindering van Roozenburg

| IJmuider Courant | pagina 10

Dammend IJmuiden in het DCIJ-snelheidstournooi ... AL VELE MALEN heeft het bestuur van D.C.IJ. wedstrijden voor IJmuidenaren georganiseerd, maar nog nimmer was het voorgekomen dat men door de vele aanmel dingen te maken kreeg met een tekort aan

| IJmuider Courant | pagina 6

Plaatselijke damstrijd bracht D.C.IJ. de zege ... Dank zij een 146 overwinning op Spor tief en het feit, dat Hoofddorp het niet verder dan tot een gelijk spel bracht, hebben de DCIJ-reserves in de 2e klasse van de Ken- nemer damcompetitie een

| IJmuider Courant | pagina 9

D.C.IJ. werd met forse cijfers in Den Haag door DIO geklopt ... De lange rustperiode is vermoedelijk mede oorzaak geweest van het feit, dat het DCIJ-tiental niet in zijn beste vorm speelde, zoals die zich tijdens de afgelo pen provinciale clubcompetitie ontwikkel

| IJmuider Courant | pagina 15

DCIJ behaalt in groep B afdelingskampioenschap ... In de laatste wedstrijd van het voortoer- nooi om het damkampioenschap van Noord- holland is het DCIJ gelukt de met negen man opgekomen Jozeph Blankenaar reserves met 128 nederlaag naar Amsterdam

| IJmuider Courant | pagina 9

Om de staart van eerste DCIJ-tiental ... Met vijftien spelers in ae hoofdklasse en nog slechts drie ronden te spelen in de onderlinge competitie is met geen mogelijkheid te voorspellen welke speler club kampioen van D.C.IJ. zal worden. De

| IJmuider Courant | pagina 7

DCIJ-reserves op weg naar het kampioenschap ... In de afgelopen week hebben de DCIJ- reserves met 128 van Cruquius en DCIJ III met 119 van Halfweg II ge wonnen. Het tweede van DCIJ staat nu aan de kop in de 2e klasse der Haar lemse damcompetitie

| IJmuider Courant | pagina 5

Gezellig Samenzijn en DCIJ samen aan kop in titelstrijd ... Het programma vermeldt voor DCIJ vrijdag in Rotterdam een ontmoeting met „Het Oosten"; thuis op 1 september Huis- sen; op 15 september de slotronde tegen Gezellig Samenzijn.

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

„Halve eeuw DCIJ” uit ... Erevoorzitter De Jong wees de burge meester op de historische waarde van het boek en sprak de wens uit, dat D.C.IJ. nog lang een waardig represen tant voor de gemeente Velsen mag blij ven, zoals

| IJmuider Courant | pagina 4

DCIJ ontvangt ... DCIJ komt dit jaar met een super sterk team uit, waardoor de verwachting gerechtvaardigd is, dat het een goede kans maakt naar de hoogste klasse van de KNDB, de ereklasse, te promoveren. Aan deze

| Haarlem's Dagblad | pagina 39

Reserves DCIJ weer kampioen ... Opnieuw een kampioenschap voor DCIJ en de kans dat het tweede tiental op pro vinciaal niveau gaat spelen, is nu zeer groot. In de promotiewedstrijden ging het tot dusver altijd mis, maar dit jaar

| IJmuider Courant | pagina 6

DCIJ minimaal ... IJMUIDEN. In de onderlinge hoofd- klassecompetitie van Damclub IJmond (DCIJ) kwamen alle titelkandidaten tot winst. Mede hierdoor is er in de stand weinig veranderd. Leider blijft Ton de Haas, die op

| IJmuider Courant | pagina 6

„Halve eeuw DCIJ ... Erevoorzitter De Jong wees de burge meester op de historische waarde van het boek en sprak de wens uit, dat D.C.IJ. nog lang een waardig represen tant voor de gemeente Velsen mag blij ven, zoals

| IJmuider Courant | pagina 5

DCIJ is wintercompetitie begonnen ... De opening van het winterseizoen van DCIJ had een officieel tintje; ex-voorzit- ter K. de Jong was aanwezig. Voorzitter P. Roozenburg wees er op dat wekelijks 28 dammers in de strijd zullen komen om

| IJmuider Courant | pagina 8

Jozeph Blankenaar en DCIJ con currenten voor provinciale damtitel ... De uitslagen van de afgelopen week lui den: CDA wint met 128 van Haarlemse Damclub; Jozeph Blankenaar wint met 128 van Door Combinatie Groot, DCIJ wint met 155 van DSTO: Gezellig Samenzijn wint. met

| IJmuider Courant | pagina 9

T. Postma van DCIJ damkampioen van IJmuiden, Beverwijk en omstreken ... „Met zo'n tiental moet D.C.IJ. trachten, wat ook in 1937 eenmaal werd bereikt, landskampioene van Nederland te worden," zo besloot de altoos optimistische D.C.IJ.- voorzit.ter.

| IJmuider Courant | pagina 9

DCIJ voorlopig nog vastgeklonken aan de onderste plaats ... Met spanning volgde een grote schaar damliefhebbers de partij aan het vijfde bord in de wedstrijd DCIJ—Haarlemse Damclub, omdat daar de mogelijkheid groot was, dat het de damclub IJmuiden eindelijk

| IJmuider Courant | pagina 4

jeugddammers bij „D.CIJ." ... noodzakelijke kennis van theorie en praktijk. Vandaar dat het bestuur van „D.C.IJ.” heeft besloten de jeugd uit de IJmond in de gele genheid te stellen zich meer in deze denksport te bekwamen. En wel door middel