Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

3.650 resultaten gevonden

| IJmuider Courant | pagina 6

DCIJ minimaal ... IJMUIDEN. In de onderlinge hoofd- klassecompetitie van Damclub IJmond (DCIJ) kwamen alle titelkandidaten tot winst. Mede hierdoor is er in de stand weinig veranderd. Leider blijft Ton de Haas, die op

| IJmuider Courant | pagina 6

IJMUIDEN. Cees Pippel steekt dit seizoen in een uitstekende vorm. In de bondswedstrijden en in de onderlinge competitie van DCIJ komt hij wekelijks tot grote prestaties. Door een technisch ... DCIJ-3, dat dit seizoen zeer sterk voor de dag komt in de eerste klasse van Ken- nemerland, behaalde een overtuigende 12- 8 overwinning op het eerste tiental van HDC. De kampioenen moeten nu aantre

| IJmuider Courant | pagina 6

IJMUIDEN. In de hoofdklassecompe- titie van DCIJ werd een inhaalprogram ma afgewerkt. Door de belangrijke wed strijd van het eerste tiental tegen Huissen, kwamen de meeste eerste-tientalspelers niet ... DCIJ die een plaats in het eerste wil afdwingen. Door een overwinning op Ge orge Postma zette hij een goede stap in die richting. In een'onregelmatige partij liet hij zijn tegenstander weinig kans. Na

| IJmuider Courant | pagina 6

IJMUIDEN. In de eerste-klassecom- petitie van DCIJ, moesten de ongeslagen leiders Wim Gomes en Marcel Doom- bosch aantreden om uit te maken wie de nieuwe leider zou worden. Het treffen eindigde in

| IJmuider Courant | pagina 7

kwam het niet, want de wed strijd eindigde voorlopig in 9-9; door het late uur moest de alles beslissende partij tussen Piet van den Berg en Van der Klashorst worden afgebroken. Voor DCIJ kwamen Piet Kok

| IJmuider Courant | pagina 7

Onderlinge strijd DCIJ ... IJMUIDEN. Doordat de eerste drie tientallen van Damclub IJmond (DCIJ) dit weekeinde voor de bondscompetitie moesten aantreden, werd er voor de on derlinge competitie slechts een beperkt programma

| IJmuider Courant | pagina 7

Damclub DCIJ ... IJMUIDEN. Ton de Haas gaat in dé hóofdklassecompetitie van DCIJ jian de leiding. Hij verstevigde zijn .positie aanzienlijk door te „winnen, ter wijl concurrent René Boulonois op een .onverwachte

| IJmuider Courant | pagina 6

clubkampioenschap DCIJ ... IJMUIDEN. Nu dit jaar Ton Sijbrands niet tot de deelnemers aan de onderlinge competitie van DCIJ behoort, is de strijd om de clubtitel volkomen open. Toch is er, nu er een aantal ronden zijn gespeeld

| IJmuider Courant | pagina 7

IJMUIDEN. Hoewel de onderlinge competitie van DCIJ nog maar enkele weken oud is, blijkt steeds meer dat de gedoodverfde favorieten voor de clubtitel op onverwacht felle tegenstand kunnen rekenen ... Opmerkelijk in de competitie is verder dat de jeugd zich bij DCIJ onverbiddelijk aandient. Jack van Buuren, Cees van der Vlis, Wim Dijkman en Leo Ombergen tonen iedere week weer de progressie die hun

| IJmuider Courant | pagina 7

IJMUIDEN. In de hoofdklassecompetitie van DCIJ vielen twee verrassende uitslagen te moteren. Jeroen Sterel, een van de titelpretendenten, werd door Jack van Buuren op een onverwachte nederlaag ... partij kon hij al in het middenspel een beslissing forcren en de partij winnend afsluiten. In de eerste klasse werden geen partijen voor de on derlinge competie gespeeld. DCIJ-3 moest aantreden tegen DCIJ

| IJmuider Courant | pagina 7

Buys bij debuut voor DCIJ ... George Postma is dit seizoen nog niet in vorm. Nu moest hij beide punten aan zijn tegenstander Coen Bais laten. Na een inte ressant en sterk gespeelde partij kon de DCIJ-secretaris in het eindspel de

| IJmuider Courant | pagina 7

ONDERLINGE COMPETITIE DCIJ ... IJMUIDEN. Al in de derde ronde van de onderlinge competitie van DCIJ, kwam het tot een toptreffen. Gerard Beerepoot en Cees Pippel, twee kampioenskandidaten van de eerste orde, moesten tegen elkaar

| IJmuider Courant | pagina 7

IJMUIDEN. In de onderlinge dam- competitie van D.C.IJ. staken twee par tijen er met kop en schouders bovenuit. Allereerst de fraaie overwinning die der de tientalspeler Cees van der Vlis behaal de op

| IJmuider Courant | pagina 7

Damclub DCIJ ... IJMUIDEN. De strijd in de hoofd- klassecompetitie van DCIJ beperkt zich niet alleen om de eerste plaatsen. Aan de start is een felle strijd aan de gang om de resterende plaatsen, die recht geven op

| IJmuider Courant | pagina 7

IJMUIDEN. In de hoofdklassecompetitie van DCIJ is een felle strijd ontbrand om de tweede plaats achter leider Ton Sijbrands. De laatste weken zag het er naar uit dat Jeroen Sterel hierop de meeste

| IJmuider Courant | pagina 7

UMUIDEN. Door een regelmatige overwinning op René Boulonois, is Ton Sijbrands in de hoofdklassecompetitie van DCIJ praktisch onbereik baar voor de achtervolgers geworden. De strijd om de tweede ... Opnieuw toonde Ton Sijbrands aan een klasse apart te zijn in de DCIJ-hoofdklas- se. René Boulonois, die nog maar enkele weken geleden door zijn spel in het kam pioenschap van Nederland veel opzien

| IJmuider Courant | pagina 4

DAMCLUB DCIJ ... IJMUIDEN. In de hoofdklassecompetitie van DCIJ, eindigde het belang- j rijke treffen tussen Cees Pippel en Gerard Beerepoot in remise. Joost Hooij berg nestelde zich door een goede overwinning tegen

| IJmuider Courant | pagina 7

Sterk spel bij DCIJ verrast favorieten ... IJMUIDEN. In de bijcompetitie van DCIJ vielen twee grote verrassingen te noteren. Eersteklasser Cees van der Vlis behaalde een overtuigende overwinning op Jan Apeldoorn en Henk Buys, lijstaan voerder

| IJmuider Courant | pagina 7

ONDERLINGE COMPETITIE DCIJ ... IJMUIDEN.In de onderlinge competi tie van DCIJ slaagden Cees Pippel en Cees van Duyvenbode er in hun posities in de hoofdklasse door overwinningen op respectievelijk Jos Bierman en Coen Bais

| IJmuider Courant | pagina 7

DAMCLUB DCIJ ... IJMUIDEN. De strijd om de ereplaatsen in de hoofdklasse- competitie van DCIJ geeft nog volop spanning. Jeroen Sterel kon zich door een overwinning op voorzitter Jan Apeldoorn achter Ton Sij brands op

| IJmuider Courant | pagina 9

Zware tegenstand voor favorieten van DCIJ ... IJMUIDEN. De meest opmerkelijke prestaties in de onderlinge competitie van DCIJ kwamen deze keer op naam van George Postma, Cees van der Vlis en Koos de Vries, die alle drie hun sterker gewaande

| IJmuider Courant | pagina 9

Ton Sijbrands op kop in competitie van DCIJ ... IJMUIDEN. Gerard Beerepoot moet na twee nederlagen in successie afhaken in de wedloop om de eerste plaats in DCIJ’s onderlinge competitie. Stond hij vorige week nog slechts één punt achter leider Ton

| IJmuider Courant | pagina 21

. Jaap van Straten, die dit jaar zijn vijftigjarig lidmaatschap bij DCIJ viert, moest zich tegen Piet Kok de mindere tonen. Na een scherpgespeelde opening maakte de jubi laris een blunder, waardoor Kok op ... in het eerste of tweede tiental van DCIJ.

| IJmuider Courant | pagina 35

LIMUIDEN. In de hoofdklasse-poules A en B van DCIJ lijkt de strijd om de acht promotieplaatsen zo goed als beslist. In de A-poule verzekerde Jos Bierman zich definitief van promotie door een

| IJmuider Courant | pagina 7

De meest opmerkelijke prestatie echter leverde het adsprianten-vijftal van DCIJ, dat op overtuigende wijze kampioen van Kennemerland werd. Deze maand bestaat Damclub IJmuiden vijfenvijftig jaar. In ... een voor hem karakteristiek betoog, prees ere-voorzitter Kerst de Jong het be stuursbeleid. Bij het elfde lustrum ging de DCIJ-pionier in op de prestaties uit het verleden en was verheugd dat ook nu de

| IJmuider Courant | pagina 7

CLUBCOMPETITIE DCIJ ... In de tweede klasse kwam de meest opmerkelijke prestatie op naam van de twaalfjarige Marcel Doornbosch. In fraaie stijl versloeg DCIJ’s hoop voor de toekomst de op de tweede plaats staande Henk van

| IJmuider Courant | pagina 5

In de onderlinge competitie van DCIJ is in de hoofdklassepoules A en B de strijd om de eerste acht promotieplaatsen in alle hevigheid voortgezet. In poule A gaan Jeroen Sterel en Willem Winter nog ... de trip naar Mali, waar Jurg samen met Sijbrands deelnam aan een internationaal toernooi, kwam hij tegen de DCIJ-voorzitter niet verder dan remise. De gedetailleerde uitslagen in de hoofdklasse luiden

| Haarlem's Dagblad | pagina 21

eerste klap in het voordeel van DCIJ uit, dankzij Ciska Butter, die haar tegenstan der volkomen overspeelde. En dat was voor de overige DCIJ’ers het sein er nog een schepje bovenop te doen. Achtereen ... volgens wonnen Wim Dijkman, Ton de Haas en Gert Moleman, waarna routinier Coen Bais voor een riante en beslissende 10-0 voorsprong zorgde. De rest van de partijen werden remise gegeven, zodat DCIJ zelfs

| IJmuider Courant | pagina 16

eerste klap in het voordeel van DCIJ uit, dankzij Ciska Butter, die haar tegenstan der volkomen overspeelde. En dat was voor de overige DCIJ’ers het sein er nog een schepje bovenop te doen. Achtereen ... volgens wonnen Wim Dijkman, Ton de Haas en Gert Moleman, waarna routinier Coen Bais voor een riante en beslissende 10-0 voorsprong zorgde. De rest van de partijen werden remise gegeven, zodat DCIJ zelfs

| Haarlem's Dagblad | pagina 35

-11, D.C.A. Het Oosten 13-7, D.D.V.Schagen 13-7, D.V.S. D.C.IJ. 2 9-11, Zaandam 2—D.V.N. 12-8. Stand: 1 Krommenie en D.C. IJmuiden 5-8, 3 D.D.V. 5-6, 4 D.V.N. 4-5, 5 Het Oosten 5-5. ... 2B.D.C. 6-14, D.C.IJ. 3Het Oosten 2 11-7 voorl. Stand: 1 B.D.C. 1 3-6, 2 H.D.C. 13-4, 3 Damiate 1, Heemstede 2, Santpoort en D.C.IJ. 3

| IJmuider Courant | pagina 27

-11, D.C.A. Het Oosten 13-7, D.D.V.Schagen 13-7, D.V.S. D.C.IJ. 2 9-11, Zaandam 2—D.V.N. 12-8. Stand: 1 Krommenie en D.C. IJmuiden 5-8, 3 D.D.V. 5-6,4 D.V.N. 4-5, 5 Het Oosten 5-5. ... 2— B.D.C. 6-14, D.C.IJ. 3—Het Oosten 2 11-7 voorl. Stand: 1 B.D.C. 1 3-6, 2 H.D.C. 1 3-4, 3 Damiate 1, Heemstede 2, Santpoort en D.C.IJ. 3

| Haarlem's Dagblad | pagina 18

, Cees Pippel, maakte zijn produktivi- teit waar: een zege op Cor Benjamens. Van de nieuwelingen bij D.C.IJ. miste Cees van Duyvenbode een opgelegde winst, terwijl René Boulonois en Henk Smit ... gelijkwaardige remises boekten. Je roen Sterel kwam na een boeiende partij met Frank Teerook niet verder dan een gelijkspel, maar dankzij Gerard Beere- poot en Joost Hooijberg kon D.C.IJ. de winst niet meer

| IJmuider Courant | pagina 18

, Cees Pippel, maakte zijn produktivi- teit waar: een zege op Cor Benjamens. Van de nieuwelingen bij D.C.IJ. miste Cees van Duyvenbode een opgelegde winst, terwijl René Boulonois en Henk Smit ... gelijkwaardige remises boekten. Je roen Sterel kwam na een boeiende partij met Frank Teerook niet verder dan een gelijkspel, maar dankzij Gerard Beere- poot en Joost Hooijberg kon D.C.IJ. de winst niet meer

| Haarlem's Dagblad | pagina 17

, maar had daar volgens het bestuur volstrekt geen recht op omdat hij het aanbod van DCIJ, waar ook een behoorlijke financiële vergoeding tegen over stond, had geweigerd. Rob Clerc bekijkt die zaak echter ... Inmiddels onderzoekt een speciale commissie binnen DCIJ of Rob Clerc recht heeft op een schadevergoeding en zo ja, hoe groot deze dan moet zijn. Binnen niet al te lange tijd hoopt DCIJ de zaak

| IJmuider Courant | pagina 15

FINANCIËLE AFWIKKELING NOG IN STUDIE Conflict Clerc-DCIJ vat vol tegenstrijdigheden ... Rob Clerc bij landskampioen DCIJ uit Umuiden, is nu, één week nadat het bestuur bekendmaakte achter Ton Sijbrands te staan, uitgelopen op een grote onenigheid tussen Rob Clerc en het bestuur van de

| Haarlem's Dagblad | pagina 35

Uitslagen: H.D.C.-Heemstede 1-7, D.C.IJ- Santpoort 5-3. Lisse-Het Oosten 4-4, Damiate- B.D.C. 0-6 (voorl) Stand: 1. Heemstede 6-10 (34- 14), 2 B.D.C. 6-8 (2917), 3. IJmuiden 6-8 (26-22).

| IJmuider Courant | pagina 27

Uitslagen: H.D.C.-Heemstede 1-7, D.C.IJ- Santpoort 5-3, Lisse-Het Oosten 4-4, Damiate- B.D.C. 0-6 (voorl) Stand: 1. Heemstede 6-10(34- 14), 2 B.D.C. 6-8 (2917), 3. IJmuiden 6-8 (26-22).