Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

16.453 resultaten gevonden

| Weekblad Huis aan Huis | pagina 2

DAMCLUB „STABIEL" ... Op Maandag 15 Maart zal er in ons clubhuis Spaarnberg geen damavond zijn, namelijk „Stabiel" gaat zijn laatsten wedstrijd spe len tegen damclub „Het Noorden". Deze wedstrijd was al eerder vistgesteld

| Weekblad Huis aan Huis | pagina 2

DAMCLUB „STABIEL" ... CLUBNIEUWS. De Returnmatch tegen de Haarlemsche Damclub V is een zware nederlaag voor onzen leden geworden, daar wij met een 173 neder laag naar Santpoort terug moesten keeren. Die nederlaag is

| IJmuider Courant | pagina 7

De strijd bij damclub „Sportief" ... Hoewel de strijd om de clubtitel bij de damclub „Sportief" te IJmuiden in af deling A nog verscheidene kandidaten telt, is het niet onmogelijk dat na enige weken Henk Visser of P. C. Bais zich van

| Haarlem's Dagblad | pagina 5

Onze lezers tegen de Haarlemse Damclub ... Wij willen onze dammende lezers nog even herinneren aan de wedstrijd tegen de leden van de Haarlemse Damclub op ivoensdagavond 19 november in de grote zaal van restaurant Die Raeckse in Haarlem. Wij

| IJmuider Courant | pagina 13

Beverwijkse damclub bestaat vijfentwintig jaar ... De Beverwijkse Damclub recipieerde Donderdagavond ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan in de grote zaal van het Statenhuis. Dat de B.D.C. zich in damkringen een bijzondere plaats heeft

| IJmuider Courant | pagina 7

Beverwijkse damclub laat het afweten ... BEVERWIJK/DEN ILP. De Beverwijkse Damclub (B.D.C.) vond in het afgelopen weekend een onverwacht sterke tegenspeler in de damclub „Ons Genoegen” in Den lip. Tijdens deze uitwedstrijd werd B.D.C. tegen

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

Damclub Haarlem bestaat 50 jaar ... begin der zestiende eeuw werd beoefend, want in vele boedelbeschrijvingen komen damborden en damschijven voor. Doch de eerste damclub werd in Nederland pas aan het einde van de vorige eeuw opgericht.

| Weekblad Huis aan Huis | pagina 1

DAMCLUB „STABIEL" ... „Stabiel" gaat gestadig vooruit, dan met het eene en dan met het anderen. En nu het volgende. Heeren dammers, Stabiel is een damclub waar plaats is voor ieder een geen politiek of partij wordt op

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 5

DCG en Haarlemse Damclub haasten zich niet ... Alleen D.C.G. ging volledig van start tegen dc Haarlemse Damclub. Het werd een uitermate spannende ontmoeting, waarin de Benjamins zich danig roer den Bij een stand 8—8 werd de wed strijd onderbroken

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 4

Damclub St. Bavo rukt op van tiende naar zevende plaats ... Juist tegen de allersterksten, zoals „Gezellig Samenzijn", Jozeph Blan kenaar" en de Haarlemse Damclub, speelden zij het energiekst. Van laatst genoemde club werd zelfs verrassend gewonnen. Het stond

| IJmuider Courant | pagina 7

Damclub IJmuiden kampioen van Noordholland ... Ih een wedstrijd met pech en geluk is het eerste tiental van DCIJ erin geslaagd de damclub Zaandam een kleine 119 nederlaag te bezorgen. Door dit resultaat behaalde de club van Roozenburg voor de

| IJmuider Courant | pagina 15

Damclub 't Oosten en Sportief handhaafden leidende positie ... Damclub 't Oosten bevestigde zijn goede vorm door met maar liefst 17-3 VKD in eigen clublokaal te kloppen. Sportief kwam tegen het uitstekend spelende tien tal van BDC slechts met moeite tot een 11

| IJmuider Courant | pagina 7

Damclub wil seizoen openen met Sijbrands ... BEVERWIJK. De Beverwijkse Damclub heeft donderdagavond haar laatste bijeenkomst in het Statenhuis aan de Veiserweg gehouden. Men heeft tij dens deze jaarvergadering de leden er van in kennis gesteld

| Haarlem's Dagblad | pagina 19

Damclub 't Oosten en Sportief handhaafden leidende positie ... Damclub 't Oosten bevestigde zijn goede vorm door ipet maar liefst 17-3 VKD in eigen clublokaal te kloppen. Sportief kwam tegen het uitstekend spelende tien tal van BDC slechts met moeite tot een 11

| IJmuider Courant | pagina 21

van Damclub ... Zaterdag a.s. ontvangt de damclub IJ muiden het Gelderse Lent, dat op bezoek komt met o.a. wereldkampioen Harm Wiersma en Frank Drost in de gelederen. Deze ontmoeting zal plaats vinden in de

| Haarlem's Dagblad | pagina 27

Damclub Heemstede bleef overeind ... Damclub Zaandam, die Heemstede op de voet volgt, kwam tot een 13-7 zege op CDA en KDA eveneens twee punten achter op Heemstede, zegeiverde met 12-8 over APGS. De HDC leverde een goede prestatie door

| IJmuider Courant | pagina 4

Damclub Texel en damclub Schagen domineren ... damclub Schagen en eveneens van dam club Texel is zo opvallend goed, dat ver wacht kan worden dat zj) het kampioen schap uiteindelijk zullen beslissen.

| IJmuider Courant | pagina 11

Haarlemse Damclub vijftig jaar geleden opgericht ... Maandag was het vijftig jaar geleden, dat de oprichting plaats had van de Haar lemse Damclub, in het café van de heer Fibbe, Kruisstraat, tegenover de Nassau- straat, te Haarlem. Aanleiding tot het

| IJmuider Courant | pagina 4

Damclub ... HAARLEM. In de eerste klasse competitie van het district Kennemerland van de provinciale Noord-Hollandse dam- bond heeft damclub Schagen beslag ge legd op het afdelingskampioenschap.

| IJmuider Courant | pagina 18

Damclub IJmuiden verspeelde kostbaar punt ... HAARLEM/IJMOND. Damclub IJ- muiden heeft in de zesde ronde van de strijd om de nationale titel een kostbaar punt laten liggen tegen Huizum. Door dit resultaat kwam het Haagse RDG weer op gelijke

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

Haarlemse Damclub vijftig jaar geleden opgericht ... Maandag was het vyf lig jaar geleden, dat de oprichting plaats had van de Haar lemse Damclub, in het café van de heer Fibbe, Kruisstraat, tegenover de Nassau- straat, te Haarlem. Aanleiding tot het

| Nieuwe Haarlemsche Courant | pagina 7

DCG verliest van Haarlemse Damclub (810) ... En zo werd dan ook de uitermate be langrijke competitiewedstrijd tussen DCG en de Haarlemse Damclub juist omstreeks dit enerverende tijdstip tot ontlading gebracht. Belangrijk in die betekenis, dat

| IJmuider Courant | pagina 13

Damclub Huissen komt in de titelstrijd uit met Baba Sy ... Wegens de vakantie is de eindstrijd om het clubkampioenschap van Nederland tot begin september verdaagd. Zoals bekend heeft de damclub IJmuiden de leiding, maar ook de sterke meesterclub „Gezellig

| IJmuider Courant | pagina 5

Damclub IJmuiden won het clubkampioenschap Nederland ... In de laatste ronde van het damtoernooi om de clubtitel van Nederland 19611962 is het Damclub IJmuiden (D.C.IJ.) gelukt een fraaie 137 overwinning op het sterke Amsterdamse Gezellig Samenzijn te be