Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

19 resultaten gevonden

| De Zandpoort | pagina 3

Kennemergaarde, een statige villa tussen hoge bomen ... In het eerste artikel komt de historie van huis en tuin van Kennemergaarde in Santpoort-Noord uitgebreid aan de orde. Het huis bestaat dit jaar 100 jaar. Na een start als woonhuis is het huis

| De Zandpoort | pagina 2

Kennemergaarde, een statige 5 villa tussen hoge bomen ... Huize Kennemergaarde in volle glorie in 1934. Duidelijk zijn de trapgeveltjes op het dak te zien. Later zullen deze

| De Zandpoort | pagina 6

In datzelfde jaar hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen overleg over uitbreiding van Huize Kennemergaarde tot 100 bedden voor gebrekkige bejaar den en chronisch zieke patiënten uit de ... Begin jaren '80 blijkt de rol van Kennemergaarde als

| De Zandpoort | pagina 4

in 1896 opgeschoven naar het oosten en kwam te lopen over een van de andere lanen van dat sterrebos die haaks staat op de beukenlaan. Kadastraal wordt het eigendom Kennemergaarde omschreven als "huis ... In 1919 blijken er plannen te zijn om Kennemergaarde te verkopen. In een brief daterende van 28 augustus 1919, schrijft Herbert Cremer: "Kennemergaarde. Ik verzoek u met de verkoop van Kennemergaarde

| De Zandpoort | pagina 20

FR 44 Kennemergaarde, Duin en Kruidbergerweg 51 t/m 73 ... Aan de oude toegangslaan (van Duin en Kruidberg)ligt het landhuis Kennemergaarde, gebouwd in 1912 op het grondge bied van Duin en Kruidberg voor een zoon van Cremer. Architecten waren de gebroeders J

| De Zandpoort | pagina 10

van Kennemergaarde) verbleef hier, als ze er behoefte aan had. Hier was ook een garage waarin de ambulance stond, die door het Rode Kruis ter beschikking gesteld voor de gerepatrieerden. Ook ... in augustus 1946 een stukje woning in Kennemergaarde, het landhuis aan de over kant van Duin en Kruidberg. Dit huis was het geschenk van Cremer aan zijn dochter bij haar huwelijk met ene Janssen (ook

| De Zandpoort | pagina 5

Dammers D.N. toestemming voor het veranderen van huize Kennemergaarde tot een modern tehuis voor chro nisch zieken. Het bovengenoemde jaartal is opmerkelijk, aangezien de hier afgedrukte afbeeldingen ... van het interi eur dateren uit 1956. Daaruit kan men de conclusie trekken, dat Kennemergaarde vóór 1960 al een zorgin stelling was, maar nog niet de grootse verbouwing en modernisering had ondergaan.

| De Zandpoort | pagina 17

KennemergaardeHet eind van de oude oprijlaan naar Duin en Kruidberg, aan de weg van die naam, is nog in de oorspronkelijke staat behouden ge bleven, met de twee rood-bakstenen pijlers van het oude toegangshek en ... Huize Kennemergaarde was voor de oudste zoon, Herbert Cre mer, tabaks-groothandelaar te Amsterdam, gebouwd.

| De Zandpoort | pagina 11

Tijdens ons verblijf in Kennemergaarde gingen we met enkele andere scholieren naar een overbruggingsschool in Haarlem. Deze school was bedoeld om uit Indië afkomstige kinderen de gelegenheid te geven ... Wij hebben geen tweede winter in Kennemergaarde doorgebracht: we verhuisden in de herfst van 1947 naar een villa aan de Bloemendaalscheweg in Overveen, waar we met drie andere families onderdak

| De Zandpoort | pagina 42

De vijver op het landgoed Duin en Kruidberg werd gevoed door een duinrel, die ontsprong aan de voet van de Kruidberg en verder liep via Kennemergaarde in oostelijke richting. Vanaf de boerderij

| De Zandpoort | pagina 29

Bronvermelding Kennemergaarde ... "(krantenartikelen), inventarisatienr: 1172 100 jaar Park Kennemergaarde - Pareltje van Velsen, Caroline van den Bemt, Joos Versfeit, Corine Luijt en Ben Kaptein (www.facebook.com/park.kennemergaarde).

| De Zandpoort | pagina 20

hiervan. Wel werd er een kas gehuurd op de buitenplaats "Kennemergaarde" in Santpoort. Deze kas is kort na de beëindiging van de oorlog, door de ontploffing van een munitie opslagplaats,

| De Zandpoort | pagina 7

westelijke toegangsweg tot het vroeger bij Duin en Kruid berg horende landgoed Kennemergaarde waarvan het uit 1911 1912 daterende huis gebouwd werd voor een zoon van J.T. Cremer. Oorspronkelijk hadden de in ... buitenplaats Duin en Berg. De bomenallee is een restant van de J.T. Cremerlaan, de tegenover Kennemergaarde gelegen oorspron kelijke toegangsweg tot Duin en Kruidberg. Een van belangrijk ste onderdelen die nog

| De Zandpoort | pagina 13

Het landhuis Kennemergaarde, is in 1912 gebouwd op het grondgebied van Duin en Kruidberg. Opdrachtgever was J.T.Cremer, eigenaar van het landgoed. Architecten waren de uit Den Haag afkomstige J.J., M ... .A. en J. van Nieukerken, die eveneens het huis Duin en Kruidberg ontworpen hebben. Het huis is thans in stijl aangepast en opgesplitst in appartementen. Kennemergaarde is gebouwd in Hollandse neo