Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

52 resultaten gevonden

| De Zandpoort | pagina 30

Deze begraafplaats werd ontworpen door Louis Paul Zocher, de zoon van Jan David Zocher jr.136. Olga Emma Alexandra Eleonora von Gotsch kwam op 10 januari 1924 in Den Haag te overlijden.137 Zij werd ... Ajb. 28 De achterzijde van villa 'Spaamheuvel'. Op de voorgrond de vijveraanleg naar hel ontwerp van Jan David Zocher jr.

| De Zandpoort | pagina 43

De afdelingstuinen van het krankzinnigengesticht Meerenherg Het krankzinnigengesticht werd naar het ontwerp van archi tect J.D. Zocher gebouwd en kwam in 1848 gereed. In het voorjaar van 1849 werden ... naar het ontwerp en onder leiding van Zocher de afdelingstuinen aangelegd. Voor de laagste, derde klas se kwam voor zowel de mannen als vrouwen een aparte binnentuin beschikbaar en voor de tweede en

| De Zandpoort | pagina 38

Jan David Zocher jr. in de toekomst zoveel mogelijk weer wordt hersteld en de gemeente Velsen goede zorg zal dragen voor het herstel en het onderhoud van het park. Het is een goede zaak als de omgeving ... gewandeld worden in een landschapspark ontworpen door één van de grootste Nederlandse tuinarchitecten van de 19e eeuw: Jan David Zocher jr.

| De Zandpoort | pagina 18

Op de topografische kaart uit 1903 wordt in Bosbeek een lanenstelsel aangegeven dat niet te herkennen is als een ontwerp van Jan David Zocher Jr. M. Het komt ook niet overeen met het nog aanwezige ... voor in ontwerpen van J.P. Michaël (bijv. Haarlemmerhout in 1788 en later gedeeltelijk behouden door J.D. Zocher Jr. in 1837) en Jan David Zocher Sr. (bijv. de buitenplaats Cromvliet te Rijswijk in

| De Zandpoort | pagina 24

Jan David Zocher jr. benutte op een uitnemende manier de oude dalen en droogbergen in het tuinontwerp. In het geheel werd ook een vinkenbaan opgenomen die gelegen was in het duindal tussen de twee ... rond de hertenkamp, deels langs en op het bezit van J.P.A. van Wickevoort Crommelin. Bij het gehele ontwerp werkte Zocher jr. zowel in dienst van Van der Hoop als Wickevoort Crommelin. In 1839 liet

| De Zandpoort | pagina 21

samenhang tussen het Burgemeester Rijkenspark en Spaarnberg te herstellen. Hierbij is door "Bureau van Empelen van Aalderen Partners BV" een quasi Zocher/Springer-achtig parkontwerp gemaakt. Kennelijk is niet ... bewonderen (typisch Zocher- stijl). Aan de rand van de vijver bij het chalet zijn de rhododendrons een typisch onderdeel van de 19-de eeuwse landschapstijl. Nabij de watering of beek op Spaarnberg zijn enige

| De Zandpoort | pagina 23

conservering of herstel van het padenstelsel. Hierdoor is bijvoorbeeld het herstel van enkele lanen volgens het ontwerp van Zocher Jr. niet aan de orde gekomen. De licht gekromde beukenlaan door Bosbeek kan ... aangemerkt worden als een treffend voorbeeld van een laan volgens Zocher. In het (herstel)plan wordt de beplanting langs deze laan aangeduid als een te ontwikkelen enkelzijdige laanbeplanting, doch herstel van

| De Zandpoort | pagina 20

Adriaan naar het ontwerp van Jan David Zocher jr. op de plaats van het voormalige Courland en de bleekvelden een hertenkamp aanleggen87. ... David Zocher jr., een nieuw herenhuis werd gebouwd tegen de genoemde oranjerie, die door Adriaan het 'Conservatoire' genoemd werd. De eerste steen werd gelegd op 3 mei 1839. Het herenhuis is door Jan

| De Zandpoort | pagina 22

In 1834 werd, in opdracht van Adriaan van der Hoop, begonnen met de tuinaanleg op de hofstede. Dit naar ontwerptekeningen van de hand van Jan David Zocher jr., landschapsarchitect en bouwmeester ... wachtte men met dit ontwerp tot de bouw van een nieuw herenhuis gereed was gekomen. Het ontwerp van Zocher is hieronder ingetekend op de kaart van J.F. Nautz uit 1818-1832.95

| De Zandpoort | pagina 21

kaart kan voortkomen uit het feit dat Jan David Zocher en J.F. Nautz buren van elkaar waren: ze woonden naast elkaar net even buiten de Kennemerpoort van Haarlem.91 ... Mogelijk heeft J.F. Nautz gehandeld naar informatie van Jan David Zocher op basis van het ontwerp dat deels niet doorging. Op tekeningen van het herenhuis, weergevend de bestaande situatie uit 1937

| De Zandpoort | pagina 42

van Bloemendaalsbegin heeft L.P. Zocher de oorspronkelijke duinrel een meer natuurlijke glooiende vorm gege ven, waarbij een deel tot vijver vergraven is. Deze vijver maakte deel uit van het wandelpark ... In de landgoederenperiode bestond de erfindeling rond de tuin manswoning of koetshuis onder andere uit een bleekveldje. De huidige waterpomp - ontworpen door J.D. Zocher - is vermoedelijk

| De Zandpoort | pagina 39

De wegen en wandelpaden ontworpen en aangelegd door L.P. Zocher. Vanaf de opening van het nieuwe gesticht Meeren berg II in 1888 werd gelijk begonnen met de aanleg van het wandelpark op het terrein ... van de voormalige hofstede Bloemen daalsbegin. Onder leiding van L.P. Zocher en zijn compagnon J.J. Kerbert werd het park ter grootte van acht hectare tussen 1888 en 1893 in de Engelse landschapsstijl

| De Zandpoort | pagina 2

gronden, gehuwd met Jonkvrouwe Henriette Teding van Berkhout. Hij is ook de stichter van boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Het omringende gebied is aangelegd naar een ontwerp van J.D. Zocher Jr. met nog ... een waterpartij met een zogenaamd eilandje van Zocher, zicht baar vanaf de Wüstelaan. Een dergelijke aanleg is kenmerkend voor deze beroemde landschapsarchitect. Na de dood van De Clerq blijft zijn

| De Zandpoort | pagina 47

Springer, Jan David Zocher jr. en diens zoon Louis Paul Zocher. Bij toeval stuitte ik op de naam Gerard Bleeker, tuinarchitect in Santpoort. Voor sommigen misschien bekend, voor mij niet.

| De Zandpoort | pagina 23

ontwerp van Jan David Zocher jr., een dergelijke landschapstuin aangeleggen waarbij van de oude beekdalen gebruik werd gemaakt om de landschapsvijvers aan te leggen.97 Het betrof hier: ... AJb. 17 De ontwerptekening van Jan David Zocher van een deel van de tuin. Geprojecteerd (door Jan Morrenop de kaart van F.J. Nautz uit 1818-1832.

| De Zandpoort | pagina 10

De vijverpartij is nog een onderdeel van het waterstelsel van beken en vijvers van het landgoed Spaarnberg, ontwor pen door J.D.Zocher. ... De oude beuken aan de Zuidkant van het weggetje zijn uit Zocher's tijd 1840.

| De Zandpoort | pagina 9

Verder richtte Zocher de omgeving van het Zwitserse huis en het landgoed zelf in tot een park in de Engelse landschaps stijl met een omvangrijk bekenstelsel en veel waterpartijen. Na van der Hoop ... Oud toegangshek tot buitenplaats Spaarnberg naar ontwerp van J.D.Zocher jd.836. Twee natuurstenen palen waar tussen een smeedijzeren draaihek. Op de palen een voluut-vormig ornament

| De Zandpoort | pagina 17

In 1837-1838 liet J.P.A. van Wickevoort Crommelin de boerenwoning, genaamd Boschbeek met de bijbehorende stal naar het ontwerp van Jan David Zocher in het Plaisierbosch bouwen. Uit het Plaisierbosch ... houden hun oorspronkelijke nummer en omschrijving 62. In de percelen 120, 122, 123, 124 en 513 zijn weliswaar wijzigingen aangebracht naar het ontwerp van Jan David Zocher, maar deze hebben geen gevolgen

| De Zandpoort | pagina 9

Het chalet is ontworpen door de landschapsarchitect Jan David Zocher jr. (1791-1870). De Zochers waren nazaten van de bekende tuinarchitect Johan Georg Michael, die o.a. de tuinen van Beeckestijn ... ). Ook de begraafplaats De Biezen is een ontwerp van Zocher. De tuinen en de ge bouwen werden als één geheel ontworpen. Een belangrijke stijl in de eerste landschapstuinen is de Zwitserse of chaletstij 1.

| De Zandpoort | pagina 17

de overplaats, moest plaats maken voor een Zwitsers chalet, ontworpen door J. D. Zocher jr. ... In 1839 werd het woonhuis afgebroken en vervangen door een geheel nieuw huis, eveneens ontworpen door Zocher. De gevierde tuinarchitect, die ettelijke buiten plaatsen in Kennemerland moderniseerde

| De Zandpoort | pagina 8

Van 1835 tot 1839 liet van der Hoop de bekende J.D.Zocher jr eerst het chalet of Zwitsers huis in de"overplaats"bouwen en vervolgens een nieuw groot huis met aangebouwde oranjerie

| De Zandpoort | pagina 15

Op Zorgvrij wordt in samenwerking met Adriaan van der Hoop, eigenaar van de naastgelegen hofstede Spaarnberg, een tuin aangelegd naar het ontwerp van Jan David Zocher in de

| De Zandpoort | pagina 57

kan gecombineerd worden met de naastgelegen Algemene Begraafplaats Kleverlaan, park en vijvers eind 19e eeuw door Zocher aangelegd. Op een eiland de oude Joodse begraafplaats.

| De Zandpoort | pagina 26

In 1818 kocht de Amsterdamse bankier Adriaan van der Hoop de gronden van de voormalige linnenblekerij Spaar en Berg aan de huidige Wüstelaan. In 1839 liet hij naar het ontwerp van J.D. Zocher Jr. een ... natuurstenen gebouwen toegepast. Zocher ontwierp het park van Spaarnberg in de romantische Engelse landschapsstijl, een groot contrast dus. Wel stonden op Spaarnberg een aantal klassieke beelden, die worden

| De Zandpoort | pagina 20

der Hoop, laat in 1839 de landschapsarchitect J.D. Zocher jr. een huis en park ontwerpen. Het wordt een neoclas sicistisch gebouw met een zuilengalerij en een park in de z.g. Engelse landschapsstijl ... De bezwaren van de stichting worden helaas ongegrond verklaard. Wel is men blij met het plan om het openbare park zoveel mogelijk in de stijl van de bekende land schapsarchitect J.D. Zocher, die ook

| De Zandpoort | pagina 10

zeker voor de fazantenstand niet van belang. De aanleg en inrichting van Duin en Kruidberg, waaraan de namen van de landschapsarchitekten Zocher en Springer verbonden zijn, moeten dan ook worden geplaatst

| De Zandpoort | pagina 10

op de juis te diepte en wijdte moest worden gehouden.20 De beek stroomt nu via een stelsel van slootjes in de Delft. Het stelsel van slootjes (met een eilandje) werd door tuinarchitect Zocher jr

| De Zandpoort | pagina 11

Wüstelaan in Santpoort. Deze buitenplaats met overbos is ontworpen door de bekende architect Jan David Zocher jr. Van der Hoop is een groot liefhebber van paarden. In het overbos van de buitenplaats wordt een

| De Zandpoort | pagina 22

Daarvoor, rond 1840, lag op deze plek de vinkenbaan van landgoed Spaarnberg. Deze vinkenbaan en de nabij gelegen harddraverijbaan waren ontworpen door J.D. Zocher in opdracht van Adriaan van der Hoop

| De Zandpoort | pagina 67

Abram (Bram) Jonker (1912-2005) groeide vanaf zijn jongste jaren op met bloemen en planten. Zijn vader Martinus Willem (Tinus) Jonker was eerst in dienst bij de kwekerij van Zocher jr. en later

| De Zandpoort | pagina 7

overeenstemming met het oorspronkelijke plan van J.D.Zocher. ... unieke ligging maar zeker ook door het ontwerp van de beroemde J.D.Zocher van zowel het huis met de Duinen, als het landgoed en het overbos met het Chalet.

| De Zandpoort | pagina 22

we zeker dat ze naar het ontwerp van Jan David Zocher Jr. en L.J. Springer in, respectievelijk de dertiger jaren van de 19e eeuw en begin 20ste eeuw, zijn aangelegd. Met dit artikel is aangetoond dat ... in het park Bosbeek het gedeelte rondom de woning Boschbeek is aangelegd volgens een ontwerp van Jan David Zocher Jr. Helaas is van vooral de vroeglandschappelijke lanenstructuur (Zocher Sr.) en

| De Zandpoort | pagina 9

(1 In 1874 is het kerkhof alsnog aangelegd: De Biezen, in Santpoort-Noord, de oudste begraafplaats in de gemeente. Het park is ontworpen door de bekende tuinarchitect L.P. Zocher, een van de ... bekendste tuin- en landschapsarchitecten in ons land. Louis P. Zocher was, samen met zijn vader Jan D. Zocher, gespecialiseerd in de meer romantische Engelse landschapsstijl (Zie hierover ook artikel 9 Een

| De Zandpoort | pagina 12

Büsch. Sillem liet in 1823 de tuin van Spaarn hoven geheel in de Engelse landschapstijl inrichten naar ontwerp van Jan David Zocher. Van het eindresultaat kon hij niet lang genieten, want hij overleed in

| De Zandpoort | pagina 11

Wij attendeerden op de dringende behoefte aan een betere bescherming van het landgoed Spaarnberg, omdat de oorspronkelijke aanleg van 1839 door J.P. Zocher, zover nog aanwezig, gevaar liep door het

| De Zandpoort | pagina 8

stationsgebouw Santpoort-Zuid; verder als gevolg van de ver koop en de splitsing van het landgoed Spaarnberg, een betere bescherming van de oorspronkelijk aanleg door ZocherOok Klein Beekestein (Hoofdstraat) kwam

| De Zandpoort | pagina 17

Algemene begraafplaats "De Biezen" is in 1874 aangelegd naar ontwerp van L.P. Zocher, en ter vervangingvan de be graafplaats bij de Engelmundus-kerk in het dorp Velsen. De Engelse landschapsstijl is

| De Zandpoort | pagina 22

heer Philips (hij woonde zelf destijds in Arnhem) en de kwekerij lag in de laagte. Ook mijn vader heeft hier nog gewerkt. Meer voor de bomen, hij had een opleiding gevolgd bij Zocher.

| De Zandpoort | pagina 3

historische buitenplaatsen in Velsen. Meer speciaal is aan de tuin- en parkaanleg van de landschapsarchitect J. P. Zocher aandacht besteed. Hij is de ontwerper van vele buitenplaatsen, maar ook het ontwerp van

| De Zandpoort | pagina 8

In 1835 heeft de belangrijke Nederlandse landschapsarchitect).?. Zocher een ontwerp gemaakt voor de aanleg van een park aan weerszijden van de Wüstelaan in de Engelse landschapsstijl, met een

| De Zandpoort | pagina 23

de oorspronkelijke aanleg van boompartijen, struiken, lanen- en padenstructuren en waterpartijen door de landschapsarchitecten Zocher Springer en Ritter, die hier ooit hebben gewerkt. We missen met

| De Zandpoort | pagina 6

Een deel van de vergraven beek door Spaamberg met zicht over de weilanden richting de Delft, door de land schapsarchitect J.D.Zocher jr. opgenomen als landschapsvijver in zijn ontwerp voor Spaamberg

| De Zandpoort | pagina 7

De bezwaren van de stichting worden helaas ongegrond verklaard. Wel is men blij met het plan om het openbare park zoveel mogelijk in de stijl van de bekende land schapsarchitect J.D. Zocher, die ook

| De Zandpoort | pagina 20

Het chalet is er nog en er is nu een restaurant in gehuis vest. De varenbeuk uit de tijd van Zocher die er naast stond, werd in 1985 omgehakt, maar in de oude over plaats, nu Burgemeester Rijkenspark