Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

156 resultaten gevonden

| De Zandpoort | pagina 1

Rond 1978 verschenen in de streek bladen artikelen over het bouw plan voor een showroom met etagewoningen (flats) en een kel dergarage aan de Hoofdstraat tus sen de benzinepompen en het ... garagebedrijf. De hoofdingang zou dan naar de Wüstelaan ver plaatst worden, dit ondanks toe zeggingen van B&W in 1967 dat de hoofdingang aan de Hoofdstraat zou blijven.

| De Zandpoort | pagina 3

- als een soort holle weg tussen de aan de rand staande bomen in westelijke richting voerde. Deze eindigde op de heirbaan (de latere Heerenweg, nu Hoofdstraat), de verbindingsweg van zuid naar noord langs ... Santpoort" is gesticht en aan de heir baan of Heerenweg gestaan moet hebben. Dit kón by de vier sprong Westlaan (Huis ten Biltstraat) Hoofdstraat VIugthovenstraat (vroeger Noorderdorpstraat of "Bokke- steeg

| De Zandpoort | pagina 3

Wij hebben gemeend in dit nummer van De Zandpoort u nu eens iets te mogen voorzetten uit de geschiedenis van de oude dorpskern van Santpoort en meer in het bijzonder van de huidige Hoofdstraat ... Wij vonden Kees van Berendonk bereid zijn opmerkelijke visie te geven over de Romeinse tijd in Nederland en over de Hoofdstraat als een voormalig stukje van een van de door de Romeinen in het begin

| De Zandpoort | pagina 3

|n 1399 laten Jan van Brederode en zijn vrouw Johanna van Abcoude een kapel bouwen op de plaats waar nu de Huis ten Biltstraat op de Hoofdstraat uitkomt. De res ten van de kapel zijn tevoorschijn

| De Zandpoort | pagina 3

In het derde artikel besteedt Jos Diekstra aandacht aan de firma Hop, die dit jaar 80 jaar be staat. Van kruidenierszaak naar modekleding, in de Hoofdstraat nam het winkelbedrijf al die jaren een

| De Zandpoort | pagina 4

garagebedrijf aan de Hoofdstraat en de Wüstelaan te Santpoort-Noord, voor een showroom met keldergarage en 12 etagewoningen, enz. ... Een latere schetstekening toonde echter door wijziging van stijl en van het silhouet van het gebouw een betere inpassing in de Hoofdstraat bebouwing en leek een aanmerkelijke verbetering.

| De Zandpoort | pagina 4

bestuursleden onderzoek wordt gedaan. Een voorbeeld was de bouwaanvraag in 1987 voor een aanbouw bij een pand aan de Hoofdstraat 169, hoek Velserbroekstraateen karakteristiek oud pand uit 1840 dat voor eventuele

| De Zandpoort | pagina 4

Aan de zuidkant van het dorp Santpoort staat aan de Hoofdstraat op de hoek van de Johan van Beemlaan een oud blekersgebouw, dat als enige tastbare herinnering overgebleven is van de blekerij Zorgvrij ... oriënteerde intercommunale weg door het graafschap Holland loopt in Velsen via de Bloemendaalsestraatweg, de Wüstelaan, de Hoofdstraat, de Rijksstraatweg, de Meervliet- straat, achter de kerk van Velsen langs

| De Zandpoort | pagina 4

, nu de Hoofdstraat. De opkamer wordt al snel te klein en in 1888 komt een betere oplossing: men neemt het gebouw ELTHETO (Uw Koninkrijk kome) aan het Kerkepad, nu Kerkweg, in gebruik. In 1905 wordt het

| De Zandpoort | pagina 4

In "Herberg, slagerij, elektra, pizzeria" wordt door Gerard Telkamp de historie beschreven van het deel van de Hoofdstraat, waar nu op nummer 186 de horecazaak Ramsis is gevestigd. Op die plek was

| De Zandpoort | pagina 5

Holland liep via het huidige tracé van BloemendaalsestraatwegWüstelaan, Hoofdstraat, achter de kerk van Velsen verder over de Grote Hout-of Koningsweg (Be verwijk) naar het Noorden. ... De Oost-West-verbinding liep vanuit Amsterdam over Spaarndam, langs de Westlaan - Huis ten Biltstraat naar de Heer(e)weg (Hoofdstraat)Daar, iets verspringend, ging de route verder (als

| De Zandpoort | pagina 5

ontzien. In het zelfde jaar werd het grootste gedeelte van de Schipbroekerbeek gedempt. Deze beek liep dwars door Santpoort ongeveer langs het huidige Burgemeester Weertplantsoen tot op de Hoofdstraat ter

| De Zandpoort | pagina 5

Naar aanleiding van de grote hoeveelheid klachten over de toenemende verkeersdrukte op het traject Hoofdstraat-Broekbergenlaan- Hagelingerweg, werd in 1992 door de gemeente Velsen vastgesteld dat de ... - mend alternatief d.m.v. versmalling van de doorgaande weg ter hoogte van de Hage- lingerweg-Hoofdstraat-Broekbergenlaan werd aangedragen, waarbij de ontstane ruimte aan weerszijde van de weg als

| De Zandpoort | pagina 5

ie in de jaren dertig op zaterdagavond niets vermoe dend naar zijn stamtafel in Zomerlust onderweg is, loopt kans in de Hoofdstraat verrast te worden door de straatprediking van dominee Dondorp of

| De Zandpoort | pagina 5

Wüstelaan, Johan van Beemlaan Hoofdstraat, Vlugthovenstraat en de z.g. groene long aan de Burgemeester Enschedélaan en Mid- denduinerweg. ... 1977 - 1978 - Voorlopige en nog onvoltooide inventarisatie van de gehele Hoofdstraat. Omvangrijk werk, verricht door mevrouw M. van der Schoot en medewerksters.

| De Zandpoort | pagina 6

een betere koppeling moeten creëren tussen de winkels aan de Hagelingerweg en de Hoofdstraat. Het trottoir langs de winkelgalerij van de Hage lingerweg met aansluiting op het plein zou daartoe verbreed

| De Zandpoort | pagina 6

de oude bebouwing aan de Hoofdstraat wordt hersteld. Appartementenhoogbouw zou het dorpsbeeld nog verder aantasten. Vanaf de Vlietweg kijkend over de nog bestaande bollenvelden richting de molen wordt ... het Vlugthovengebied tussen Vlugtho- venstraat-Burgemeester Enschedélaan-Wüstelaan en aangrenzende achtertuinen van de woningen aan de Hoofdstraat. Vroeger lagen hier een blekerij en een hof stede

| De Zandpoort | pagina 6

nog in staat is een deel van de hofste de Broekbergen te kopen. Deze ligt op de hoek van de Westlaan en de Heerenweg, nu de hoek van Huis te Bilt- straat en Hoofdstraat. Hier staat nu de modewinkel van

| De Zandpoort | pagina 7

Uit oude kaarten is gebleken dat het Broekbergenplein in 1940 werd aangelegd en in 1958 compleet heringericht werd. Vóór 1928 was de Rijks(straat)weg of Hoofdstraat de doorgaande hoofdverbinding ... tussen Haarlem en Alkmaar. Op de Hoofdstraat ter hoogte van het tegenwoordige plein kwamen slechts twee zijwegen uit nl. de Hagelinger- weg en de Voorplaats. In het begin van deze eeuw was de Hagelinger

| De Zandpoort | pagina 7

J)e onafhankelijke Volle Evangelie Gemeente Sant poort kerkt van 1964 tot 1972 in de Hoofdstraat, nr. 133. Het huis is in gebruik als cultureel centrum, waar aan het de naam Cusa-huis ontleent. Men

| De Zandpoort | pagina 7

prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeu wen. We hoeven maar te denken aan de huidige Middenduinerweg uit 1200, de Hoofdstraat, de Johan Van Beemlaan, de Overbildtweg, de Kerkweg en het Kerkepad.

| De Zandpoort | pagina 7

De belangrijkste noord-zuid verbinding loopt via de huidige Bloemendaalsestraatweg, de Wüstelaan, de Hoofdstraat, de Rijksstraatweg, de Meervlietstraat, langs de kerk van Velsen, via de Grote Hout ... de Heereweg, nu de Hoofdstraat. Daar verspringt de weg iets om als Vlugthovenstraat over te gaan in de Middenduiner- en de Brederoodseweg.

| De Zandpoort | pagina 7

avonds zélf naar huis, met een damesjas aan en een hoofddoek om. Mijn vader had er voor gezorgd dat ik bij een stal, op de hoek van de Hoofdstraat en de Johan van Beemlaan, regelmatig melk mocht komen

| De Zandpoort | pagina 7

7 Johanna Louiza Enschedé was de dochter van J.C. Enschedé, van 1853 - 1892 burgemeester van Velsen. Zij woonde in het huis Vlugtho- ven, Hoofdstraat 236. Jacqueline Verwey-Bienfait was getrouwd met

| De Zandpoort | pagina 8

stationsgebouw Santpoort-Zuid; verder als gevolg van de ver koop en de splitsing van het landgoed Spaarnberg, een betere bescherming van de oorspronkelijk aanleg door ZocherOok Klein Beekestein (Hoofdstraat) kwam

| De Zandpoort | pagina 8

' genoemd. Op 'de Beek' kwam ook de schouwbeek uit, die langs de vroegere Heereweg (nu Hoofdstraat en Rijksweg) liep. 'De Beek' voert water van de duinen en hoge gronden af naar de ringsloot van de Noord

| De Zandpoort | pagina 8

Standplaats HAGELINGERWEG hoek HOOFDSTRAAT van 5 tot 8 uur Zaterdags van 6 tot 10 uur Zondags tot 12 uur 's nachts ... De Rijksstraatweg (Hoofdstraat) en links de Puin- of Hagelingerweg ca. 1925. Geheel rechts Holleman en in de verte is nog juist het huisje van Ruijgvoorn te zien.

| De Zandpoort | pagina 8

huidige Johan van Beemlaan bedoeld wordt, dan moet dit huis op de zuidelijke hoek van de huidige Johan van Beemlaan en de Hoofdstraat hebben gestaan. Tegelijk met Hartenbergh wordt ook de hofstede (Litslust

| De Zandpoort | pagina 8

was in 1860 onbewoonbaar geworden. In 1862 werd de nieuwe pastorie in gebruik genomen aan de Hoofdstraat nr. 195. In 1917 werd de pastorie aan de Burgemeester Enschedélaan in gebruik genomen. (2)

| De Zandpoort | pagina 8

nodig was om vanaf de Burgemeester Enschedélaan naar de Hoofdstraat bij het voorgestelde politie/posthuis te kunnen komen. Van Tijen en Maaskant geven geen goedkeuring voor de weg en komen er in een van ... voorgestelde plaats van het politiebureau op de plaats aan de Hoofdstraat waar nu een tandartsenpraktijk gevestigd is, vlak bij het begin van de Wüstelaan, maar zonder weg dwars door Vlugthoven. De aansluiting

| De Zandpoort | pagina 9

7a. Bouwplan van projectontwikkelaar Hoogbroek B.V. voor het oprichten van een appartenenten-complex met winkels en par keerkelder aan de Hoofdstraat. ... Dit grootschalige complex zou, in het eerste plan, beginnen aan de Huis ten Biltstraat, naast slagerij Duijn, om de hoek langs de Hoofdstraat doorlopen tot het eind van het parkeer terrein (naast Hop

| De Zandpoort | pagina 9

De Hoofdstraat (oude Rijksweg) heeft hier nog het uiterlijk van de grote verkeersweg tussen Haarlem en Alkmaar. Rond 1928 werd echter al het gedeelte Rijksweg tussen de Delft en Hofgeest aangelegd ... erweg nr. 3 waar nu bloemist Huijboom zit en daarna is de banketbakker gekomen in het pand Hoofdstraat 144 waar zijn zoon Hans tegenwoordig een fotozaak heeft. In het kleine pakhuisje was een

| De Zandpoort | pagina 9

gestaan op de zuidelijke hoek van de Johan van Beemlaan en de Hoofdstraat. Met het huis en het bos, groot 750 roeden worden de eerder genoemde boeren stolp en het bos 'het Coerland' bedoeld. De vermelde