Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

37.092 resultaten gevonden

| Haarlemsch Advertentieblad | pagina 1

De verbreeding op dat punt in de Groote Houtstraat is onzes inziens noodzakelijkde toegang toch in het centrum der stad tot onze hoofdstraat is waarlijk te eng en liet men deze gelegenheid voorbij ... al gaat het gepaard met groote kos ten, blijft, naar onze meening, een goed en belangrijk besluit, dat Haar lem zeer spoedig een reeds lang ge- wenschten toegang geeft tot hare hoofdstraat, waar het