Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

13.101 resultaten gevonden

| Haarlem's Dagblad | pagina 7

BESCHERMING HOOFDSTRAAT KOMT ONGELEGEN ... De brief, gedateerd 21 maart, stelt in scherpe bewoordingen de maatregelen aan de kaak door de stichting aanbevolen tegen bouwkundige veranderingen aan de Hoofdstraat Getracht wordt door de sta tus

| Haarlem's Dagblad | pagina 7

HOOFDSTRAAT TRAAG STROMENDE MENSENZEE ... de Hoofdstraat, de Vlughth- ovenstraat en een stukje van de Terrasweg weer het decör voor een eindeloze rij kramen. Op uitnodiging van de organiseren de harddraverijvereniging Sant poort en Omstreken

| Haarlem's Dagblad | pagina 7

HOOFDSTRAAT BEGONNEN ... nieuwe bejaardentehuis één geheel gaan vormen met het verpleegtehuis, dat nu door de afbraak van het bejaardenhuis vanaf de Hoofdstraat zichtbaar is gewor- <ien’ de exploitatie van de vuilverwerkingsin-

| Haarlem's Dagblad | pagina 5

„Hillegomse Hoofdstraat veiliger met boombakken” ... HILLEGOM. De Hillegomse Hoofdstraat, belangrijke verkeersa der van het bollendorp, wordt ooit waarschijnlijk helemaal of voor een deel afgesloten voor auto’s. Waar het op uit zal draaien is nog een

| Haarlem's Dagblad | pagina 13

Met Hillegoms Hoofdstraat blijft nog alles mogelijk ... HILLEGOM. Het kan met de Hillegomse Hoofdstraat nog alle kanten uit: afsluiting of verkeersarm maken. De gemeente gaat de Hoofdstraat als een aparte zaak beoordelen in het ontwerp

| Haarlem's Dagblad | pagina 13

Voetje voor voetje door de Hoofdstraat ... HILLEGOM. Voetje voor voetje schuifelden ze gistermiddag door de Hoofdstraat: Hillegommers en mensen uit de wijde omtrek, begenadigd door het voorjaarszonnetje, dat juist op tijd door de wolken heen

| Haarlem's Dagblad | pagina 8

Geen flatgebouw op terrein aan Wüstelaan-Hoofdstraat ... SANTPOORT Er komt geen flatgebouw aan de Wüstelaan, vlakbij de Hoofdstraat. Deze mede deling ontlokte een spontaan ap plaus op de voorlichtingsavond van de Stichting Santpoort die in de goed bezette

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

de Hoofdstraat ... Tussen 10 en 1 uur kan bij Zomerlust aan de Hoofdstraat worden gestart voor een fietstoertocht georganiseerd door toerclub Le Champion uit Haarlem. Af stand naar keuze, 25 of 50 kilometer.

| Haarlem's Dagblad | pagina 15

HILLEGOMS RAAD ENTHOUSIAST OVER BOUW PLAN TEEKENS VOOR HOOFDSTRAAT ... HILLEGOM. Het Wapen van Friesland gaat tegen de vlakte. De Hillegomse gemeenteraad keurde gisteravond het bouwplan van Teek ens goed dat in de plaats van het oude hotel aan de Hoofdstraat moet komen

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

HOOFDSTRAAT ... voor de hele Hoofdstraat is voorlopig niet mogelijk, omdat vanuit de richting Leiden nog een groot aanbod met bestemming Haarlemmermeer komt, dat via de Hoofd straat en de Van Meerbeekstraat en de

| Haarlem's Dagblad | pagina 9

Santpoorts Hoofdstraat ... toonstelling /Kunst te huur” voorbereid, die zaterdag 4 september van start zal gaan. De e talages in de Hoofdstraat zullen dienst doen als evenzoveel exposi tieruimten.

| Haarlem's Dagblad | pagina 4

Veel bezoek voor jaarmarkt met braderie in Hoofdstraat ... groot succes geworden. Direct in aan sluiting op het lunapark was de gehele Hoofdstraat hiervoor aan beide zijden van gezellige kramapjes voorzien, waarin de hier gevestigde winkeliers hun waren had den

| Haarlem's Dagblad | pagina 4

in Santpoorts Hoofdstraat ... stroomt voorna melijk bier. Aan de overzijde wordt in het andere deel van de Hoofdstraat in de namiddag een handicaprace voor paarden en pony’s gehouden en gezien de belang stelling kunnen de organisatoren

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

TOESCHOUWERS RIJENDIK LANGS HOOFDSTRAAT ... paarden onder het zadel reden het hiervoor gebruikelijke parcours uitgezet op de Hoofdstraat met als aanloop- route het vierkantje Vlugthovenstraat-Terrasweg-Anemonen- straat. Een speelse inleiding was ’s

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

Hoofdstraat moet ... HILLEGOM. De Hillegomse winkeliers aan de oostkant van de Hoofdstraat hoeven niet mee te betalen voor het gerief dat ze ondervinden van de parkeer ruimte op het Henri Dunantplein. Wethouder C

| Haarlem's Dagblad | pagina 3

Versiering van de Hoofdstraat met internationale vlaggen ... Als binnenkort het bloembollenseizoen begint zal de Hoofdstraat van Hillegom van internationale vlaggen zijn voorzien. In de volgende jaren zal het aantal vlag gen worden uitgebreid, die in andere

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

in Hoofdstraat ... HILLEGOM Het zeventig jaar oude pand van schildersbedrijf L. van Braam in de Hoofdstraat te Hillegom is afgebroken. Op dezelfde grond gaat men een nieuw bedrijf opzetten in de „doe het zelf

| Haarlem's Dagblad | pagina 8

Wijziging bestemmingsplan voor bouw aan Hoofdstraat ... VELSEN. De gemeenteraad van Velsen staat niet onwelwillend tegenover de bouw van een showroom en twaalf etagewoningen aan de Hoofdstraat in Santpoort. Er zal een herziening van het bestem mingsplan

| Haarlem's Dagblad | pagina 37

miva interieur dennenlaan 53 (hoofdstraat) zwanenburg, telefoon 02907-4590/5909. dag. geopend 8.30-18 uur - vrijd.avond 19-21 uur - zaterd. 8.30-17 uur. ... Voor elke partikulier vrij entree. Lekker dichtbij tussen Haarlem en Amsterdam in de hoofdstraat van Zwanenburg, met volop parkeerruimte.