Krantenviewer Noord-Hollands Archief

HomeSearch

2 resultaten gevonden

| Haarlem's Dagblad | pagina 6

De Britsche torpedobooten „Whitshed" en .Witch" zijn, blijkens een Reuterbericht uit Malta, met elkander in aanvaring gekomen. Beide schepen werden licht beschadigd. Per soonlijke ongevallen kwamen

| Haarlem's Dagblad | pagina 11

geflatteerd zijn, en de kranten liepen helemaal hopeloos bij de situatie achter. De gedrukte stemming klaarde aanmerkelijk op toen, aan het eind van de middag, de gehavende Britse torpedojager „Whitshed” aan de